Visualització de contingut web

Comerç legal de la fusta

Quin instrument legal combat les tales il·legals i la seua comercialització?

El Pla d'Acció per a l'Aplicació de Lleis, Governança i Comerç Forestals (FLEGT), aprovat per la Unió Europea en 2003.

El desenvolupament del Pla ha donat lloc al Reglament sobre llicències FLEGT i el Reglament EUTR sobre obligacions d'aquells que comercialitzen fusta i productes derivats.

A Espanya aquesta normativa queda recollida a través del Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta (B.O.E d'11 de desembre de 2015).

L'objectiu principal és garantir l'origen legal de la fusta i productes derivats, que es comercialitzen a la Unió Europea.

Quines autoritats s'encarreguen d'aplicar aquests reglaments?

Reglament FLEGT:

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, dependent del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Reglament EUTR:

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, dependent del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, referent a l'art. 3.2 del Reial decret 1088/2015.

La Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, referent a la resta d'articles.

A qui afecta el reglament EUTR?

Als agents i comerciants que comercialitzen amb fusta i productes de la fusta en el mercat de la Unió Europea.

Són agents els importadors de fusta o productes de la fusta, propietaris forestals i rematants (compra de fusta en peus) que comercialitzen per primera vegada en el mercat de la UE

Són comerciants els que venen o adquireixen fusta o productes de la fusta prèviament comercialitzats dins de la UE

Quins productes estan afectats pel reglament EUTR?

Fusta en brut, llenyes, fusta serrada, taulers, mobles, calaixos, barrils, peces de fusteria, etc.

Relació de productes de fusta (Annex III del Reial decret 1088/2015) (Descàrrega PDF 65KB)

Quines obligacions tenen els agents i comerciants?

Els agents tenen l'obligació de:

  • Presentar la Declaració Responsable, cada any abans del 31 de març a través del portal EUTR
  • Disposar d'un Sistema de Diligència Deguda
  • Mantindre i avaluar periòdicament el Sistema de Diligència Deguda
  • Conservar la documentació durant 5 anys i facilitar-la a les autoritats competents en cas que la sol·liciten

Els comerciants tenen l'obligació de:

  • Assegurar la traçabilitat dels seus productes mitjançant la identificació, en tota la cadena de subministrament, dels proveïdors i clients de fusta i productes de fusta
  • Conservar la documentació durant 5 anys i facilitar-la a les autoritats competents en cas que la sol·liciten

Declaració responsable

Les declaracions responsables es realitzaran a través del sistema d'informació estatal, EUTR, al qual s'accedirà donant-se d'alta en el portal creat a aquest efecte.

Portal Web Declaració Responsable EUTR (punxe per a accedir al portal)

Model per a l'esmena de la Declaració Responsable (punxe per a accedir al formulari)

Nota informativa sobre el Reglament EUTR (descàrrega arxiu PDF 208kb)

El termini per a la seua presentació finalitza el 31 de març de l'any següent que es declara.

material divulgatiu

Normativa