Visualització de contingut web

Restauració ambiental de zones afectades per incendis forestals en Forests d’Utilitat Pública

Es tracta de diversos projectes que contemplen les actuacions de restauració ambiental a llarg termini, actuacions encaminades a la conservació, millora, protecció i aprofitament de terrenys forestals incendiats durant els grans incendis dels anys 1994 a 2005 i 2012.

Objectius

Retornar a les muntanyes arrasades pel foc, l'estructura i el funcionament que tenien abans de la seua degradació, atenent particularment a la defensa del sòl i tendint a més a fer-los menys vulnerables davant possibles pertorbacions.

Trencar la situació d'estancament evolutiu que la hiperdensitat d'arbrat resultant després de la regeneració d'incendis, amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament i evolució natural de les corresponents sèries de vegetació.

Ajudar a la recuperació de la fauna silvestre afectada durant els incendis.

Actuacions

Ajuda a la regeneració natural mitjançant tractaments selvícoles que reduïsquen la competència en zones on el regenerat forma rodals amb un excés de densitat.

Podes: S'actuarà en aquells enclavaments d'arbrat o rodals existents a l'interior del perímetre global de l'incendi que no van ser afectats greument pel mateix, fomentant així la Xarxa RENAIX d'arbres pare contemplada en el PATFOR.

Selecció de rebrots: en aquelles espècies arbòries rebrotadores (carrasques i altres espècies) es realitzarà una selecció dels millors peus.

Eliminació de matoll heliófil i pirófit de forma puntual i selectiva respectant la resta d'espècies.

Millora d'infraestructures lligades al mitjà natural.

Adequació i millora de punts d'aigua naturals.

Construcció i millora de punts d'aigua artificials.

Implantació de nuclis de dispersió i reclam (NDR). Són espais de xicotetes dimensions inserits en una matriu forestal on, a través del foment de l'heterogeneïtat vegetal i la introducció d'espècies -i en conseqüència dels fluxos biòtics i abiòtics presents en l'ecosistema-, s'espera potenciar l'atracció i dispersió de diàspores i el seu establiment.

Infraestructures de prevenció d'incendis: treballs sobre faixes auxiliars i àrees tallafocs incloses en els diferents Plans de Prevenció d'Incendis Forestals aprovats.

Aquestes actuacions es desenvoluparan a través de diversos projectes d'execució, els quals es troben actualment en fase de redacció.