Visualització de contingut web

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics

Com donar d'alta una festa local en Altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana?


El Decret 148/2018 indica que per a poder sol·licitar la inclusió en el Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden uses foc o artefactes pirotècnics, és necessari que aquesta festa complisca amb els requisits indicats en el seu Article 2 g).

Entre ells s'inclou la possibilitat que les festes estiguen donades d'alta en Altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana.

Per a tramitar aquesta possibilitat només cal emplenar i signar per persona competent una fitxa (veure enllaç fitxa) i remetre telemàticament al Servei de Patrimoni Cultural, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Ha de portar el següent títol:

SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN ALTRES INVENTARIS SECTORIALS DE BÉNS IMMATERIALS NO INCLOSOS EN L'INVENTARI GENERAL DE PATRIMONI DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB ÚS DE FOC O PÓLVORA

ENLLAÇ FITXA

No requereix autorització per part de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa s'haurà de comprovar en dies successius que ha sigut inclosa. La consulta es realitza en la següent adreça web:

https://ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inmaterial

Quan ja ho estiga, en la seua sol·licitud d'inclusió en el Registre d'emplaçaments, aportarà l'enllaç i la impressió de la pantalla d'on es puga veure la festa.


La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 57, prohibeix com a mesura precautoria general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres, el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ho. El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la llei forestal, regula l'ús del foc per a certes activitats i accions, prèvia autorització i sempre depenent del nivell de preemergencia.

No obstant açò, fins a l'aprovació del Decret 148/2018, de 14 de setembre, no quedaven regulades les activitats relacionades amb l'ús del foc en manifestacions festives (focs artificials, fogueres, o qualsevol altre tipus d'ignició relacionat amb l'activitat festiva), generant malestar en molts municipis forestals amb una arrelada tradició cultural, també amb sectors professionals tan importants com el pirotècnic valencià, i a més, en un territori on el foc i la pólvora són part fonamental de qualsevol celebració constituint una dels senyals d'identitat del poble valencià.

El Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, modifica el reglament forestal de la Llei 3/1993, en el sentit de permetre, de manera excepcional, i prèvia autorització administrativa que garantisca l'adopció de totes les mesures i mitjans de prevenció i seguretat necessaris, l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

L'esmentat Decret indica que:


1. Cada ajuntament haurà de delimitar i proposar a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, l'emplaçament més adequat (des del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals) per al muntatge de l'esdeveniment en qüestió, per a poder ser autoritzat de forma excepcional (requisits definits en l'Article 1 de l'Annex II).

2. Una vegada autoritzat l'emplaçament, l'ajuntament promotor haurà de realitzar abans de la celebració de cada esdeveniment, una declaració responsable (definida en l'Article 2 de l'Annex II). Aquesta serà remesa a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, per a organitzar les labors de vigilància i el seguiment de les normes de seguretat disposades en l'Annex III del Decret 148/2018.

3. No obstant açò, a l'anterior si el nivell de risc declarat és màxim (preemergencia 3) no es podrà celebrar cap tipus d'esdeveniment dels indicats (recollit en l'Article 3 de l'Annex II).

4. Cada emplaçament autoritzat serà inscrit en un registre de naturalesa administrativa i caràcter públic (tràmits definits en l'Article 4 de l'Annex II).

 

Enllaç al tràmit

 

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

Les dades d'aquest Registre estan sotmesos a la regulació continguda en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, o normes que les substituïsquen.


Dades públiques:


a) Denominació del municipi sol·licitant.

b) Adreça postal i adreça de correu electrònic, telèfon i fax de l'entitat inscrita.

c) Responsable de l'ajuntament i persona de contacte.

d) Ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge) i/o descripció de l'itinerari a recórrer (ruta, distància), coordenades UTM i cartografia de la ubicació i/o ruta on va a desenvolupar-se l'esdeveniment.

e) Descripció detallada de l'esdeveniment a desenvolupar (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components a utilitzar per al seu desenvolupament).

f) Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals a executar en el seu desenvolupament, sense que siga suficient la remissió a normes genèriques.

 

 

Província Municipi Tipus d'acte Acte autoritzat Ubicació Data d'autorització Data de celebració Descripció i mesures preventives
Alacant Alcoi Bé d'interés cultural inmaterial (Decret 119/2011 de 23 de desembre BOE num 25 30/01/2012) Cavalcada dels Reis d'Orient. Ús del foc per a la recreació de campament real i baixada de bengales Carretera Preventori i cami Uixoles 02/12/2019 4 de gener de cada any Veure autorització
Alacant Aspe Festa d'interés turístic autonòmic (DOGV 29/10/2015) Festa de la Mare de Déu de les Neus. Pirotècnia aèrea. Parc Urbà Alcalde Miguel Iborra 07/06/2019 14 d'agost (anys parells) Veure autorització
Alacant Banyeres de Mariola Festa d'interés turístic nacional (BOE nom 117 16/05/1988) Moros i cristians. Castell de focs d'artifici i salves. Solar Casa Abadia 19/11/2019 22 i 23 d'abril (de cada any)

Veure autorització

Correcció d'errades autorització

Alacant Banyers de Mariola Festa d'interés turístic nacional (BOE nom 117 16/05/1988) Moros i cristians. Manipulació de pólvora i cordà Camp de tir olimpic, Plaça Major (cordà), carrers diversos (Arcabussos) 16/09/2020 Entre el 22 i 25 d'abril de cada any Veure autorització
Alacant Banyeres de Mariola Festa d'interés turístic local (DOGV 8759 11/03/2020) Santa Llúcia.Castell de focs d'artifici i salves. Solar Casa Abadia 19/11/2019 Cap de setmana més próxim al 13 de desembre de cada any Veure autorització
Alacant Banyeres de Mariola Festa s'interés turístic provincial (DOGV 8815 19/05/2020) Relíquia de Sant Jordi. Castell de focs artificials i salves Solar Casa Abadia 03/09/2020 Cap de setmana coincident amb el primer diumenge de setembre Veure autorització
Alacant Banyeres de Mariola Festa d'interés turístic autonómic (DOGV 8798 27/04/2020) Festa i fira Santa Maria Magdalena. Correfoc Plaça Major- Avda 9 d'octubre (itinerari) 13/11/2020 Dissabte anterior més próxim al 22 de juliol Veure autorització
Alacant  Banyeres de Mariola Festa d'interés turístic nacional (BOE nom 117 16/05/1988) Octavari de Sant Jordi (Moros i cristians) Carrer Sant Jordi 25/03/2021 Dissabte posterior al Octavari (26/03) de cada any Veure autorització
Alacant Beniarrés Festa d'interés turístic local (DOGV 8741 17/02/2020) Festes Patronals. Mare de Deu de la Cova Santa. Focs artificials terrestres i aèris Alameda 09/07/2021 Del 15 al 18 d'agost de cada any Veure autorització
Alacant Biar Festa d'interés turístic local (DOGV 19/12/2019) Moros i cristians. Focs artificials terrestres i aèris Aparcament del Castell 02/06/2020 Del 9 al 10 de maig de cada any Veure autorització
Alacant Biar Festa d'interés turístic local (DOGV 19/12/2019) Moros i cristians. Mare de Déu de Gràcia. Fogueres Ave Maria, Balconet i Serreta de Sant Nicolàs  02/06/2020 Nit del 10 de maig Veure autorització
Alacant  Biar Festa d'interés turístic local (DOGV 10/03/2020) Mare de Déu dels Dolors. Foguera Esplanada 02/06/2020 Divendres de Dolors (Divendres anterior a la Setmana Santa de cada any) Veure autorització
Alacant Cañada Festa d'interés turístic local (DOVG 17/06/2019) Sant Cristofol i la Mare de Déu del Carme. Fogueres i focs d'artifici.

Fogueres: Lateral de c/ Santuari Mare de Déu del Carme i La Pedrera

Focs d'artifici: dos emplaçaments (A y B)

18/02/2020 14 i 17 de juliol de cada any Veure autoritzacions
Alacant Cocentaina Festa d'interés turístic internacional (BOE nom 96 22/04/2019) Fia de Tots Sants. Mascletà, focs artificials i fogueres per a cuinar Pla de la Font, Plaça Venerable Escuder i Plaça el Pla 02/12/2019 De l'1 al 5 de novembre de cada any

Veure autorització

Correcció errades

Alacant Cocentaina  Festa d'interés turístic local (DOGV 18/12/2019) Mare de Déu del Miracle. Mascletà, focs artificials i fogueres per a cuinar Pla de la Font, Plaça Venerable Escuder i Plaça el Pla 02/12/2019 18,19 i 20 d'abril de cada any i el dissabte del tercer cap de setmana d'octubre

Veure autorització

Correcció errades

Alacant Elda Ben de rellevància local immaterial (DOGV 27/02/2019) Baixada de torxes de la Muntanya el Bolón Itinerari 26/12/2018 5 de gener (de cada any) Veure autorització
Alacant Ibi Festa d'interés turístic autonómic (DOGV 14/06/2016) Moros i Cristians. Espectàculs pirotécnics aèris. Parc de les Hortes 19/11/2019 Segon diumenge de setembre Veure autorització
Alacant Ibi Festa d'interés turístic autonómic (DOGV 14/06/2016) Moros i Cristians. Mascletà c/Les Eres de Ibi 19/11/2019 Primer dimecres de setembre Veure autorització
Alacant Salinas Festa d'interés turístic local (DOGV 03/03/2020) Romeria de Sant Isidre. Paella gegant. Emplaçament de la paella 07/05/2021 Diumenge anterior o posterior al 15 de maig Veure autorització
Alacant Sax Festa d'interés turístic provincial (DOGV 22/04/2013) Festes de Moros i Cristians. Espectàculs pirotécnics aèris. Solar urbà 15/01/2020 1 de febrer de cada any Veure autorització
Alacant Senija Festa d'interés turístic local (DOCV 04/07/2019) Festes en honor a la Mare de Déu del Desemparats. Fogueres, focs artificials aèris i mascletà

Fogueres:Poliesportiu municipal c/Calvari

Focs artificials: Avda Corts Valencianes

20/02/2020

Fogueres: Dimarts següent al primer diumenge de maig, de cada any.

Focs artificials:Primer diumenge de maig i el dilluns i el dimarts següent, de cada any
Veure autoritzacions
Alacant Torremanzanas/ La Torre de les Maçanes Bé d'interés cultural inmaterial (DOGV 29/09/2014) Festes patronals en honor a Sant Gregori (Ritual del Pa Beneit). Fogueres per cuinar. Avinguda d'Espanya, 21 02/09/2020 Dies anteriors i posteriors al 9 de maig Veure autorització
Alacant Torremanzanas/ La Torre de les Maçanes Bé d'interés cultural inmaterial (DOGV 29/09/2014)

Festes patronals en honor a Sant Gregori (Ritual de Pa Beneit). Mascletà i correfocs

Correfoc: diversos carrers 02/09/2020 Dies anteriors i posteriors al 9 de maig Veure autorització
Alacant La Vall d'Alcalà Festa d'interés turístic local (DOGV 07/01/2020) Pi de Sant Antoni. Foguera Plaça Bisbe Vilaplana 09/01/2020 Dissabte mes pròxim al 17 de gener de cada any Veure autorització
Alacant La Vall de Laguar  Festa d'interés turístic local (DOGV 17/08/2021) Sant Cosme i Sant Damià. Mascletà nocturna c/ Collado. Benimaurell 06/09/2021

25 de setembre (excepció COVID)

Última quinzena d'agost de cada any

Veure autorització
Alacant Villena Festa d'interés turístic nacional (BOE nº50 de 27/02/2015) Festes de Moros i Cristians. Castell de focs artificials Esplanada del Castell de la Talaia 02/09/2019 5 i 8 de setembre Veure autorització
Castelló Atzeneta del Maestrat Festa d'interés turístic local (DOGV 13/06/2019)

Festes patronals d'agost. Correfocs i castell de focs artificials

Correfocs en diversos carrers del municipi. Castell de focs en Av. Castelló. 31/07/2019 Durant el mes d'agost de 2019 Veure autorització
Castelló Ayódar Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Sant Antoni Abad. Fogueres Plaça Major 03/12/2020 Fin de setmana més próxim al 20 de gener Veure autorització
Castelló Betxí Festa d'interés turístic local (DOCV 24/09/2009) Festa i romeria de Sant Antoni Abad. Fogueres per cuinar Parcel·la 245 i part de la parcel·la 259 del polígon 9 15/07/2019 17 de gener i diumenge següent Veure autorització
Castelló Borriol Festa d'interés turístic local (DOCV 06/05/2010) Sant Antoni. Foguera Plaça del Pou 18/12/2019 Al voltant del 17 de gener (dissabte d'abans si el dia 17 es dilluns o
dimarts, i dissabte de després si el dia 17 és dimecres, dijous,
divendres, dissabte o diumenge)
Veure autorització
Castelló Cabanes Festa d'interés turístic local (DOGV 8689 02.12.2019) Romeria a Les Santes. Fogueres per cuinar Polígon 12, parcel·la 71 de Cabanes 17/06/2020 Diumenge de Pentecostés Veure autorització
Castelló Castelló Festa d'interés turístic internacional (BOE nº 82 de 05/04/2010) Romeria de les Canyes. Festes de la Magdalena. Fogueres Parcel·la 9003 del polígon 5. Parcel·la 48 del polígon 3. 17/02/2020 Tercer diumenge de quaresma Veure autorització
Castelló Catí Festa d'interés turístic provincial (DOGV 8618 22.08.2019) Romeria de Catí a Sant Pere de Castellfort. Fogueres per cuinar

Sant Pere

Mare de Déu de la Font

30/04/2020 Primer dissabte i diumenge de maig Veure autorització
Castelló Les Coves de Vinromà Festa d'interés turístic local (DOGV 12/04/2019) Sant Antoni. Foguera Plaça España 05/12/2019 Segon dissabte de gener (variable) Veure autorització
Castelló Jérica Festa d'interés turístic local (DOGV 8694 10.12.2019) El Vole i la Bacalà. Focs artificials terrestres i aéris Plaça de Sant Francesc i Avda. Constitució 08/04/2020 Tercer cap de setmana de setembre Veure autorització
Castelló Matet Festa d'interés turístic local (DOGV 8870 30.07.2020) Sant Antoni Abad. Fogueres

Plaça de l'Esglèsia

Fuente que Nace

11/02/2021 Cap de setmana més pròxim al 17 de gener, de cada any

Veure autorització

Veure modificació alerta 3

Castelló Sierra Engarceran (Els Ivarsos) Festa d'interés turístic local (DOGV 8728 29.01.2020) Festes patronals de Els Ivarsos. Castell de focs artificials. El Paset 14/04/2020 En el mes de maig Veure autorització
Castelló Sierra Engarceran Festa d'interés turístic local (DOGV 8736 10.02.2020) Festes patronals de Sierra Engarceran. Focs artificials terrestres i aéris. Plaça de L'Esglesia 14/04/2020 En el mes d'agost Veure autorització
Castelló Sierra Engarceran Festa d'interés turístic local (DOGV 08758 10.03.2020) Nit de Reis. Foguera C/ Herminio Salvador 09/04/2020 El 5 de gener de cada any Veure autorització
Castelló Sierra Engarceran (Els Ivarsos) Festa d'interés turístic local (DOGV 8757 09.03.2020) Sant Antoni. Foguera Plaça Major 14/04/2020 En el mes de gener o febrer Veure autorització
Castelló Sierra Engarceran Festa d'interés turístic local (DOGV 8757 09.03.2020) Sant Antoni. Fogueres Varies ubicacions segons l'any 14/04/2020 Principis de gener Veure autorització
Castelló Soneja Festa d'interés turístic local (DOGV 9033 03.03.2021) Festes patronals Sant Mique i Crist de la Sang. Focs terrestres, aèris i fogueres per cuinar

Varies ubicacions:

Paratge Les Fonts, Plaça del Mesó i C/Almedijar, 3

27/05/2021 Últim cap de setmana de setembre (de divendres a diumenge) Veure autorització
Castelló Sot de Ferrer Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Festes d'Agost. Focs d'artifici i fogueres per cuinar Carrer Diputació i carrer Soneja 15/10/2020 Una nit de la setmana del 15 d 'agost per determinar Veure autorització
Castelló Sot de Ferrer Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Festes patronals Sant Antoni de Padua. Focs d'artifici i fogueres per cuinar Carrer Soneja, plaça de l'Església i carrer Castelló 15/10/2020 El 13 i el 14 de juny, també el diumenge anterior al 13, el dissabte posterior il'últim dissabte de juny Veure autorització
Castelló Sot de Ferrer Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Sant Antó. Fogueres i focs d'artifici Carrer Castelló 15/10/2020 El dissabte posterior al 17 de gener Veure autorització
Castelló  Torralba del Pinar Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Festes patronals. Santíssim, Mare de Déu del Rosari, Sant Gil Abad i Santa Bàrbara Ermita Santa Bàrbara i carrer Forn/ carrer Església 01/12/2020

Santíssim: primera setmana d'agost

Mare de Déu del Rosari i Sant Gil Abad:primer cap de setmana de setembre

Santa Bàrbara:Cap de setmana més proper al 4 de desembre

Veure autorització
Castelló Torralba del Pinar Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Sant Antoni Abad. Fogueres Diversos carrers 01/12/2020 Cap de setmana més proper al 17 de gener Veure autorització
València Aielo de Malferit Festa d'interés turístic local (DOGV 8772 26.03.2020) Festes patronals i de Moros i Cristians. Focs artificials i fogueres. Varies ubicacions 07/07/2020 20, 26 i 31 de juliol i del 5 al 8 d'agost Veure autorització
València Alzira

Festa d'interés turístic nacional (BOE-A-2005-3484)

Disparada d'artefactes pirotècnics durant les Falles d'Alzira Plaça del Regne 27/11/2018

Setmana fallera (del 13 al 19 de març de cada any)

Excepcionalment 2021

Del 1 al 5 de setembre

Veure autorització
València Albaida Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals. Castell i mascletà Plaça Major (Mascletà)- Avda Fira (Castell de focs) 29/09/2020 7 d'octubre de cada any Veure autorització
València Albaida Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals.Bombardeig de trons Plaça Major 18/05/2021 29/05/2021 Veure autorizació
València Albaida Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Cavalgada de Reis. Focs artificials Plaça Major 25/11/2020 5 de gener de cada any Veure autorització
València Atzeneta d'Albaida Festa d'interés turístic local (DOGV 02/12/2019) Festes patronals. Castell i mascletà Varies ubicacions 27/01/2020 Dijous, divendres, dissabte i diumenge abans del 23 de setembre de cada any Veure autorització
València Ayora Festa d'interés turístic local (DOGV 19/06/2017) Fiesta del Santo Ángel Tutelar de la Villa de Ayora. Pirotecnia i fogueres Plaça Major-Plaça de las Fuentes 21/12/2018   Veure autorització
València Ayora Festa d' interés turístic provincial (DOGV 2/08/2016) Fiestas patronales Nuestra Señora de la Asunción-Toros de Ayora. Pirotecnia i fogueres Plaça Major 21/12/2018   Veure autorització
València Ayora Festa d' interés turístic autonòmic (DOCV 30/05/2016) Primer tall de la mel. Pirotecnia i fogueres Plaça Major 21/12/2018   Veure autorització
València Ayora Festa d'interés turístic local (DOGV 22/05/2019) Festa de Carnestoltes d'Ayora. Fogueres Plaça Major 12/02/2020 27 y 28 de febrer de 2020 Veure autorització
València Barxeta Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festes del Crist. Mascletà Parc Jaume I 19/07/2021 Última quinzena de juliol. En 2021, 24 de juliol Veure autorització
València Bellús Festa d'interés turístic local (DOCV 20/11/2014) Crist de la bona Mort. Castells de focs artificials Parcel·les 14, 15, 25, 26, i 27 del polígon 4 de Bellús 21/05/2019

15 de setembre de 2019.

(altres anys: 2n o 3r cap de setmana de setembre, segons siga el 1/09.

Veure autorització
València Beniatjar Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals. Pirotècnia nocturna C/ Mestre Ballester,7 23/04/2020 29, 30 i 31 d'agost Veure autorització
València Benissoda Festa d' interés turístic local (DOGV 19/06/2020)

Festes patronals. Mascletà

Castell de focs artificials

Av. València

AV Baladrar

21/07/2020 16 d'agost Veure autorització
València Benissoda Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Sant Antoni del Porquet. Ús de material pirotècnic, foguera i fogueres per cuinar

Av. Valencia

Av. Baladrar

01/10/2020 Cap de setmana més proper al 17 de gener Veure autorització
València Canals Festa d' interés turístic nacional (BOE num 224 de 15/09/2018) San Antonio Abad. Pirotecnia y hoguera Varias ubicaciones: Plaza Mayor, Parque Calixto III, Plaza del Mercat, Parque Jaume I 20/12/2019 7 de diciembre, 1 de enero y del 16 al 18 de enero de cada año Veure autorització
València Chelva   San Antón. Fogueres Diversos carrers del municipi 08/01/2019   Veure autorització
València Cofrentes   Festivitat de Sant Antoni Abad i Verge dels Dolors. Pirotecnia i fogueres Parking adjacent a la Av. Jucar-Cabriel i diversos carrers del municipi 08/01/2019   Veure autorització
València Cofrentes Festa d'interés turístic local (DOGV 28/03/2014)

Festa de la Maderada

Mascletà

Ubicació mascletà 08/04/2019 27 d'abril Veure autorització
València Cullera Festa d' interés turístic autonòmic (DOCV 02/12/2009) Festa de la Mare de Déu del Castell de Cullera. Mascletà C/Ruzafa. Interior de la parcel·la del pavelló esportiu municipal. 03/05/2019

29 d'abril

(excepcionalment en 2019, el 6 de maig)

Veure autorització
València Fontanars dels Alforins Festa d'interés túristic local (DOGV 30/07/2019) Festes de Moros i Cristians. Focs d'artifici terrestre i aèri. Ubicació 25/07/2019 8 dies entre l'ultima setmana d'agost i la primera setmana de setembre Veure autorització
València Fontanars dels Alforins Festa d'interés túristic local (DOGV 30/07/2019) Festes de Sant Antoni Abat. Foguera i focs d'artifici. Ubicació 25/07/2019 Cap de setmana posterior al 17 de gener Veure autorització
València Fontanars dels Alforins Festa d'interés túristic local (DOGV 17/07/2019) Festes de l'Inmaculada. Focs d'artifici terrestres i aèris. Ubicació 25/07/2019 Últim cap de setmana de juny Veure autorització
València La Font de la Figuera Festa d'interés turístic local (DOGV 26/03/2020) Festes de moros, cristians i contrabandistes. Focs d'artifici terrestres i aeris Diversos carrers del municipi 17/04/2020

Pont del dia de la Constitució i la Puríssima.

Mig any fester, primera setmana de juny

Veure autorització
València Jalance Festa d'interés turístic local (DOGV 26/03/2020) Festes patronals. Sant Blai. Focs d'artifici i fogueres per cuinar Veure ubicació 26/08/2020

De l'1 al 4 de febrer de cada any.

El 29 de setembre de cada any

Veure autorització
València Lliria Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Sant Vicent. Ús del foc per a l'elaboració de paelles i rostits Ubicació dels  focs 03/04/2019 Dilluns de Sant Vicent, diumenge anterior i dimarts posterior de cada any Veure autorització
València L'Olleria Festa d'interés turístic nacional (BOE-A-1985-138) Festes patronals de Moros i Cristians. Ús de pirotècnia, foc i arcabuceria Diverses ubicacions. Veure autorització. 01/08/2019 23, 26, 30 i 31 d'agost, 1 i 2 de setembre de 2019 Veure autorització
València Moixent Festa d'interés turístic local (DOGV 8840 22/06/2020) Festes patronals en honor de Sant Pere Apóstol. Mascletà Veure ubicació 16/06/2021 29 de juny de cada any Veure autorització
València Moixent Festa d'interés turístic local (DOGV 15/10/2019) Festes patronals. Mascletà i fogueres per cuinar Veure ubicació 25/08/2020 Última setmana de agost de cada any Veure autorització
València Moixent Festa d'interés turístic local (DOGV 11/12/2019) Festes 9 d'Octubre. Focs arificials i fogueres per cuinar

c/ Cronista Luis Jorques

c/ Constitució

30/09/2020 El 9 d'octubre de cada any Veure autorització
València Montaverner Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Festes patronals i de Moros i cristians. Artefactes pirotècnics terrestres i aèris. Varies ubicacions 25/05/2021 Última quinzena d'agost Veure autorització
València Montaverner Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Verge del Pilar. Material pirotècnic terrestre. Av. Rei Don jaume I 26/05/2021 12 d'octubre Veure autorització
València Montaverner Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV

Sant Blai. Material pirotècnic terrestre.

Plaza Mayor y Camino Gandia 2 26/05/2021 Dissabte, Diumenge i Dilluns de Pasqua Veure autorització
València Montaverner Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Sant Antoni.Material pirotècnic terrestre i foguera Plaza Mayor 26/05/2021 Última quinzena de gener Veure autorització
València Montaverner Altres inventaris sectorials de Bens inmaterials no inclosos en el IGPCV Reis Mags.Material pirotècnic terrestre. Plaza Mayor 26/05/2021 5 de gener de cada any Veure autorització
València Montitxelvo Altres inventaris sectorials de Bens Inmaterials  no inclosos en el IGPCV Festes patronals. Utilització de material pirotècnic Varies ubicacions 17/02/2020 Primer i segon cap de setmana de maig de cada any Veure autorització
València Nàquera Sol·licitada la seua declaració com a Festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana (31/07/2019) Festes patronals. Artefactes pirotècnics i ús del foc per cuinar

Pirotècnics, paelles i olles populars:Correfocs i despertà diversos carrers del municipi

07/08/2019 Del 1 al 4 d'octubre (2019) Veure autorització
València Nàquera Sol·licitada la seua declaració com a Festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana (31/07/2019) Falles. Artefactes pirotècnics i ús del foc per cuinar

Pirotècnics, paelles i olles populars:Correfocs i despertà diversos carrers del municipi

07/08/2019 18-19 de març de 2019 Veure autorització
València Ontinyent Festa d'interés turístic provincial (DOGV 02/02/2016) Festes de la Puríssima. Focs d'artifici terrestre i aeri Diversos carrers del municipi 28/04/2020

Novembre: 9, 23, 29 y 30

Desembre: 1, 8, 14 y 15

Veure autorització
València Ontinyent Festa d'interés turístic nacional (BOE 22/06/2010) Festes de moros i cristians. Focs d'artifici terrestre i aeri. Veure ubicació 30/09/2020 Durant el mes d'agost de cada any i l'últim dissabte de juny de cada any Veure autorització
València Otos Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals. Focs d'artifici terrestre i aèri Diversos carrers del municipi 25/05/2020

Del 3 al 9 d'agost

Excepcionalment 2021

Del 2 al 5 de setembre

Veure autorització
València Otos Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Sant Josep. Focs d'artifici terrestre i aèri. Ubicació 25/05/2020 El cap de setmana següent al 19 de març Veure autorització
València Otos Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV La Puríssima. Focs d'artifici terrestre i aèri. Diversos carrers del municipi 25/05/2020 Del 6 al 8 de desembre Veure autorització
València Otos Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Cavalgada de Reis. Focs d'artifici terrestre i aèri Diversos carrers del municipi 25/05/2020 El 5 de gener de cada any Veure autorització
València Otos Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Sant Antoni. Focs d'artifici i foguera Diversos carrers del municipi 25/05/2020 El cap de setmana següent al 17 de gener de cada any Veure autorització
València Paiporta Festa d'interés turístic local (DOGV 09/08/2013) Sant Roc i el gos. Castells de focs artificials i mascletaes Ubicació focs d'artifici 31/01/2019 Setmana del 10 al 17 d'agost de cada any Veure autorització
València Paiporta Festa d'interés turístic local (DOGV 15/03/2019) Falles de Paiporta. Castells de focs artificials i mascletaes  Ubicació 11/03/2019 Del 14 al 19 de març de cada any Veure autorització
València Quatretonda Sol·licitada la seua declaració com Festa d'interés turístic del Comunitat Valenciana (26/07/2019) Festes patronals i novenari del Crist de la Fe. Ús d'artefactes pirotècnics.

Varies ubicacions

07/08/2019 Primer cap de setmana de setembre fins al dimarts següent Veure autorització
València Quatretonda Sol·licitada la seua declaració com Festa d'interés turístic del Comunitat Valenciana (26/07/2019) Festa del carrer Nou. Ús d'artefactes pirotècnics. Varies ubicacions 07/08/2019 Primer cap de setmana de maig Veure autorització
València Quatretonda Sol·licitada la seua declaració com Festa d'interés turístic del Comunitat Valenciana (26/07/2019) Festa del carrer Sant Joan. Ús d'artefactes pirotècnics. Varies ubicacions 07/08/2019 Cap de setmana més pròxim al dia de Sant Joan Veure autorització
València Rafol de Salem Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals. Focs artificials. Varies ubicacions 13/05/2020 Del 1 al 10 d'agost de cada any Veure autorització
València Rafol de Salem Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Festa del Divi Salvador. Focs artificials. Varies ubicacions 13/05/2020 21 de setembre de cada any Veure autorització
València  Rafol de Salem Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Desfilada dels Reis Mags. Focs artificials. Plaça del Pi 13/05/2020 5 de gener de cada any Veure autroització
València Rafol de Salem Altres inventaris sectorials de bens Inmaterials no inclosos en l'IGPCV Festa de Sant Blai. Focs artificials Plaça de l'Esglesia 13/05/2020 Primer dissabte de febrer de cada any Veure autorització
València Sinarcas Solicitat Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festa de San Marcos. Ús del foc per a l'elaboració de rostits Parcel·la 251 del polígon 17 del terme municipal de Sinarcas 23/04/2019 El 25 d'abril (si és dissabte) o el dissabte següent a aquesta data, de cada any. Veure autorització
València Terrateig Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals. Focs d'artifici terrestres i aeris Diversos carrers del municipi 23/04/2020 Dissabte, diumenge i dilluns de la Pasqua de Sant Vicent Veure autorització
València València (El Palmar) Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals del Santisim Crist de la Salut. Mascletà Plaça Sequiota 11/06/2020 6 d'agost de cada any Veure autorització
València València (El Perellonet)

Festa d'interés turístic internacional (BOE 16/02/1980)

Falles. Mascletà Carrer Escotilla/Avda Les Gavines 03/02/2020 19 de març de cada any Veure autorització
València València (El Perellonet) Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Fests de la Mare de Déu del Carme. Mascletà Plaça Marques de Vallterra. Carrer Escotilla i Avda. Gavines 11/06/2020 16 de juliol de cada any Ver autorización
València Zarra Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festes patronals Sant Antón. Fogueres Ubicació fogueres 08/06/2020 Del 18 al 20 de gener de cada any Veure autorització