Novetats

« Ves enrere

Nota de premsa

Nota de premsa

Agricultura convoca les ajudes el pasturatge orientat a la prevenció d'incendis forestals

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat les ajudes per al control de vegetació natural, mitjançant aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, que poden consultar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: consultar ací.

Aquestes subvencions estan destinades a l'activitat de maneig del bestiar, mitjançant la seua conducció i guia per un pastor o mitjançant instal·lacions que eviten la seua mobilitat, tals com pastors elèctrics o cerca mòbil, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis, per al control de la pastura i matoll amb un pasturatge extensiu controlat, de caràcter exhaustiu.

S'orienten a les persones titulars d'explotacions ramaderes, amb autorització d'aprofitament forestal menor o de pla d'aprofitament de pastures. El període d'activitat objecte de subvenció serà d'octubre de 2019 a juny de 2020, del qual serà subvencionable un màxim de 130 dies, que seran distribuïts per la persona sol·licitant d'acord amb les seues necessitats, garantint que es realitza el control de la vegetació adequadament.

L'oferta de les zones adequades per al seu manteniment mitjançant bestiar es correspon amb árees tallafocs, faixes auxiliars i pistes forestals en muntanyes públiques i privades que requerisquen d'una reducció de la càrrega de vegetació existent entre els desbrossaments de manteniment mecànic programats, així com els cultius abandonats delimitats com a àrees tallafoc en els plans de prevenció.

També comprén els muntanyes bovalars de la província de Castelló, terme encunyat pel dret medieval aragonés i que fa referència a les deveses vacunes, així com a les superfícies de pastura incloses dins d'espais naturals de la Comunitat Valenciana: reserva natural, parc natural, paisatge protegit i paratge natural municipal.

D'igual manera, s'inclouen les superfícies de pastura d'espais protegits de la Xarxa Natura 2000 de la Comunitat Valenciana (lloc d'importància comunitària, zona especial de conservació i zona d'especial protecció dels ocells).

Programa de Desenvolupament Rural

Les ajudes estan finançades pel Feader, la Generalitat i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons consta en el Programa de Desenvolupament Rural-CV 2014-2020, del qual formen part. La dotació pressupostària corresponent a la Conselleria és d'un import màxim de 100.000 euros per a les anualitats de 2019 i 2020.

El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El pasturatge ordenat per al control de vegetació natural en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis (àrees tallafocs, pistes, etc.) constitueix una pràctica agro-forestal sostenible, en la qual el bestiar col·labora reduint els riscos d'incendi mitjançant el control del desenvolupament de la vegetació de la qual s'alimenta.