Novetats

Ves enrere Aprovades les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana destinades a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) aprovats

Aprovades les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana destinades a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) aprovats

Per al període 2021-2023

Publicada la ORDRE 14/2021, de 8 de setembre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2021 a 2023 destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) aprovats.

L'objecte de la subvenció és ajudar als ajuntaments a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals establides, planificades i programades en els plans locals de prevenció d'incendis forestals (d'ara en avant PLPIF) aprovats, i que resulten d'execució obligatòria, d'acord amb l'article 55 de la llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana.

L'àmbit d'actuació són els terrenys rústics de municipis de la Comunitat Valenciana en els quals estiga previst realitzar actuacions en matèria de prevenció d'incendis forestals planificades i contemplades en el PLPIF aprovat per la Conselleria. Els treballs i actuacions subvencionables seran els indicats en l'annex I de dita ordre.