#STOPALFOC

#STOPALFOC

Actualització 31 de maig de 2023 
S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc.

S’ha publicat al DOGV d’hui la Resolució de 30 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc.

Aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la publicació.

S'amplia, de manera excepcional i fins al 16 de juny de 2023 inclusivament, el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles situats en els terrenys confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres de terrenys forestals, establit en l’annex III (Condicions mínimes per a la realització de cremes de residus agrícoles i forestals, mitjançant l’ús del foc en terreny forestal o en la zona d’influència forestal) de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9540, 23.02.2023) 

Aquesta resolució substitueix l’autorització de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals a la qual fa referència l’apartat 3 de l’annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per al període de vigència d’aquesta resolució.

Novetats

S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc

S’ha publicat al DOGV d’hui la Resolució de 30 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplia de manera...

Publicada la llista definitiva dels ajuntaments beneficiats amb el fons estratègic municipal

Dels 419 ajuntaments beneficiaris, 416 tenen previst fer inversions en prevenció d’incendis forestals, i 3 municipis faran mesures de gestió forestal sostenible. Al DOGV de 17 de maig de 2023, es...

Nova modificació del període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura,...

Convocades les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2023

Es convoquen, per a l'exercici 2023, les subvencions destinades al voluntariat ambiental, les bases reguladores del qual estan contingudes en l'Ordre 21/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria...