Informació i comunicació

« Ves enrere

Mira a veure!

Mira a veure!

Conservar i protegir les nostres muntanyes és conservar i protegir un dels patrimonis més valuosos que tenim en el nostre territori. El seu valor radica no solament en les seues funcions ecològiques, sinó també en les seues funcions socials com a font de riquesa, de treball i d'activitats recreatives.

Per tant, perquè les muntanyes puguen desplegar, en tota la seua potencialitat, les seues importants funcions ambientals de protecció del sòl i dels recursos hídrics, d'atenuació del clima local, de reducció de l'impacte d'emissions de gasos contaminants, de conservació de l'hàbitat natural i de la diversitat biològica…, han de tindre vitalitat, bona salut, un adequat estat de conservació.

Per això, la prevenció dels incendis forestals és fonamental, perquè es tracta de combatre una de les amenaces més importants a les quals estan exposats les nostres muntanyes. Els incendis forestals són un fenomen quotidià en el nostre territori i en la seua prevenció les actuacions de divulgació, conscienciació i sensibilització són clau.

En aquest sentit la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ve col·laborant amb el Grup Red Eléctrica de España S.A.U. (REE) en el desenvolupament d'actuacions de prevenció d'incendis forestals i reduir al mínim els riscos que la seua activitat comporta en terreny forestal. Fruit d'aquest conveni són "El Bosc Vital" i "Mirant per la Natura", conjunt d'audiovisuals divulgatius sobre el bosc mediterrani realitzats en 2017 i 2018 respectivament, amb els quals es busca visibilitzar i potenciar els valors i beneficis soci-ambientals que aporta i com hem d'actuar per a no degradar-los, i motivar actituds en favor de la prevenció d'incendis.

El Bosc Vital

Més capítols en els enllaços següents:

01x1 Bosc vital

02x1 Bosc vital

03x1 Bosc vital

04x1 Bosc vital

 

Mirant per la Natura

 

 

Y AHORA....

Clips per salvar el món

 

 

Més Clips en aquest enllaç