Zones protegides d'interés pesquer

Zones protegides d'interés pesquer

Són zones protegides d'interés pesquer del litoral marítim de la Comunitat Valenciana les declarades administrativament, dins dels límits de les seues aigües interiors, pel seu especial interés per a la preservació i la regeneració dels recursos pesquers, es limiten en estes les activitats extractives de la fauna i flora marines i, en general, les pertorbadores del medi.

En tot cas, es declaren com a protegits els fons de prades submarines de fanerògames marines.

Es declararan també com a protegides, durant el temps de consolidació dels seus efectes regeneradors, les àrees d'instal•lació dels esculls artificials.

Fes clic en la zona que vullgues per a veure més informació.

Zonas protegidas de interés pesquero