Titulacions professionals maritimopesqueres

Titulacions professionals maritimopesqueres

TÍTOL PROFESSIONAL:
Mariner pescador

ATRIBUCIONS:
Tripulant subaltern en vaixells de pesca.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
ReialDecret 1519/2007. Orde de 12/05/2008, de la CAPA.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESsARI:
Coneiximents teoricopràctics establits en el Reial Decret 1519/2007

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
CAPA.

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM (1).

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA.

 

TÍTOL PROFESSIONAL:
Patró Local de Pesca

ATRIBUCIONS:
Comandament en vaixells de pesca i aux. aqüicultura fins a 12 metres d'eslora i 100 kW de potència. Distància de costa<12 milles per fora línies base a la província marítima autoritzada.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
Reial Decret 662/1997, modificat pel Reial Decret 1548/2004. Decret 268/1997, del Govern Valencià. Orde de 01.12.1997, de la CAPA.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESSARI:
Coneixements teoricopràctics establits en el Reial Decret 662/1997, modificat pel Reial Decret 1548/2004.

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
CAPA

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM.

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA.

 

TÍTOL PROFESSIONAL:
Patró Costaner Polivalent

ATRIBUCIONS:
Comandament en vaixells de pesca i aux. aqüicultura fins a 24 metres d'eslora i 400 kW potència. Distància de costa<60 milles per fora línies base.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
Reial Decret 662/1997, modificat pel Reial Decret 1548/2004. Decret 268/1997, del Govern Valencià. Orde de 01.12.1997, de la CAPA.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESSARI:
Coneixements teoricopràctics establits en el Reial Decret 662/1997, modificat pel Reial Decret 1548/2004.

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
CAPA

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA

 

TÍTOL PROFESSIONAL:
Mecànic Naval

ATRIBUCIONS:
Oficial de màquines i primer oficial de màquines en vaixells de pesca amb potència< 6.000 kW, cal superar prèviament un curs.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
Reial Decret 930/1998, modificat pel Reial Decret 1347/2003, i Reial Decret 653/2005.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESSARI:
Tècnic en Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions del Vaixell.

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
Conselleria d'Educació.

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA

 

TÍTOL PROFESSIONAL:
Patró de Litoral

ATRIBUCIONS:
Oficial de pont o primer oficial de pont en vaixells de pesca amb eslora < 50 metres, patró en vaixells amb eslora <30 metres, entre paral•lels 52º N i 10º N i meridians 32º O i 30º E.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
Reial Decret 930/1998, modificat pel Reial Decret 1347/2003, i Reial Decret 653/2005.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESSARI:
Tècnic en Pesca i Transport Marítim.

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
Conselleria d'Educació.

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA

 

TÍTOL PROFESSIONAL:
Mecànic Major Naval

ATRIBUCIONS:
Cap de màquines en vaixells de pesca amb potència< 6.000 kW, cal superar prèviament un curs i 12 mesos com a oficial i 12 mesos com a primer oficial.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
Reial Decret 930/1998, modificat pel Reial Decret 1347/2003, i Reial Decret 653/2005.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESSARI:
Tècnic superior en Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell.

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
Conselleria d'Educació.

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA

 

TÍTOL PROFESSIONAL:
Patró d'Altura

ATRIBUCIONS:
Patró en vaixells de pesca amb eslora < 50 metres, oficial de pont o primer oficial de pont en vaixells de pesca sense limitació.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
Reial Decret 930/1998, modificat pel Reial Decret 1347/2003, i Reial Decret 653/2005.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESSARI:
Tècnic Superior en Navegació, Pesca i Transport Marítim.

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
Conselleria d'Educació.

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA

 

TÍTOL PROFESSIONAL:
Capità de Pesca

ATRIBUCIONS:
Comandament en vaixells de pesca sense limitació de tonatge ni distància a la costa. Primer oficial de pont en vaixells pesquers.

NORMATIVA REGULADORA DE LA PROFESSIÓ:
Reial Decret 1833/2004.

CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC NECESSARI:
Tècnic Superior en Navegació, Pesca i Transport Marítim. Cal superar un examen suplementari.

EXPEDICIÓ CERTIFICAT / TÍTOL ACADÈMIC:
Conselleria d'Educació.

CENTRES AUTORITZATS:
Institut Politècnic MPM

EXPEDICIÓ TARGETA PROFESSIONAL:
CAPA

 

(1) L'Orde de 12 de maig de 2008, especifica el següent:
Article 3. Es faculta l'Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani d'Alacant, centre adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè impartisca les ensenyances de mariner pescador.
Article 4. Els centres que desitgen impartir les ensenyances de mariner pescador han de comptar amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de pesca marítima.