Reserves marines d'interès pesquer

Reserves marines d'interès pesquer

La conselleria competent en matèria de pesca marítima pot declarar com a reserva marina d'interès pesquer les zones que presenten condicions adequades per a la regeneració dels recursos pesquers, conservació de les espècies marines o recuperació dels ecosistemes.

Actualment a la Comunitat Valenciana existeixen tres reserves marines d'interès pesquer.

Serra d´Irta

Illa de Tabarca

Cap de Sant Antoni

 

Fes clic en la zona que vulgues per a veure més informació:

Reservas marinas