CURSOS DE FORMACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA PESCA IMPARTITS A L'INSTITUT POLITÈCNIC MARITIMOPESQUER DEL MEDITERRANI

CURSOS DE FORMACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA PESCA IMPARTITS A L'INSTITUT POLITÈCNIC MARITIMOPESQUER DEL MEDITERRANI

ADREÇA POSTAL
Moll Pesquer, s/n
03001 Alacant/Alacant
ALACANT (ESPANYA)

TELÈFONS
965 227 240
965 227 241
965 227 242

FAX
965 921 003

Formació Professional Específica
CURSOS Nombre alumnes
1r de Busseig a Mitjana Profunditat. GM 30
1r d'Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal•lacions del Vaixell. GM 36
1r de Pesca i Transport Marítim. GM 31
2n de Busseig a Mitjana Profunditat (FCT). GM 25
n d'Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal•lacions del Vaixell. GM 11
2n de Pesca i Transport Marítim. GM 25
1r de Supervisió i Control de Màquines i Instal•lacions del Vaixell. GS 46
1r de Navegació, Pesca i Transport Marítim. GS 54
2n de Supervisió i Control de Màquines i Instal•lacions del Vaixell. GS 14
2n de Navegació, Pesca i Transport Marítim. GS 31
Depenen de la Direcció General de la Marina Mercant:
Denominació CURSOS Nombre alumnes Duració Dates
A.R.P.A 1r
2n
3r
8 1,5 setmanes 01/02/210 al 10/02/2010
15/02/2010 al 25/03/2010
03/05/2010 al 12/05/2010
Operador General
del Sistema Mundial
d'Auxili
i Seguretat
Marítima
1r
actualització
12
6
9 setmanes
20 hores
25/01/2010 al 30/03/2010
junio de 2010
Operador Restringit
del Sistema Mundial
d'Auxili
i Seguretat
Marítima
1r
2n
3r
actualització
12
12
12
6
2 setmanes
2 setmanes
3 setmanes
10 hores
11/01/2010 al 22/01/2010
19/04/2010 al 30/04/2010
03/05/2010 al 21/05/2010
junio de 2010
Patró Portuari 1r
2n
21 9 setmanes 11/01/2010 al 11/03/2010
15/03/2010 al 03/06/2010
Formació Bàsica 1r
2n
3r
4t
5t
6t
20
20
20
10
20
20
3 setmanes
3 setmanes
2 setmanes
2 setmanes
3 setmanes
3 setmanes
25/01/2010 al 12/0282010
15/02/2010 al 05/03/2010
08/03/2010 al 26 ó 29/03/2010
10/05/2010 al 21/05/2010
31/05/2010 al 11/06/2010
14/06/2010 al 30/06/2010
Depenen de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Desenrotllament del Medi Rural.
Denominació CURSOS Nombre alumnes Duració Dates
Patró costaner
Polivalent
1r 30 6 mesos Gener/2010 a juny/2010
Mariner Pescador 3 cursos
1r
De cicles formatius
20
1 setmana 19/04/2010 al 07/05/2010
24/05/2010 al 28/05/2010
Bussejador
Professional Bàsic
1r 12 10 setmanes
(245 hores)
22/02/2010 a 26/03/2010 y
19/04/2010 a 21/05/2010