Establiments autoritzats

Establiments autoritzats

La Llei 5/2017 de 10 de febrer, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, estableix en els seus articles 45 i 46, que correspon a la conselleria competent en matèria de pesca marítima autoritzar les llotges pesqueres com a establiments portuaris de control i primera venda dels productes frescos de la pesca, atenent les necessitats generals d'ordenació del sector pesquer. En l'article 58.3 queda especificat que les confraries poden realitzar activitats econòmiques relacionades amb la comercialització dels productes de la pesca i del marisqueig.
 
En la Disposició Transitòria Quarta, s'estableix que durant la vigència de les seues actuals concessions d'explotació es consideren autoritzades les llotges dels ports pesquers de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Castelló, Borriana, Sagunt, València, Cullera, Gandia, Dénia, Xàbia, Moraira, Calp, Altea, la Vila Joiosa, El Campello, Alacant, Santa Pola, Guardamar del Segura i Torrevieja.