Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació

La pesca constitueix una activitat important en la mesura en què és una font d'aliments i de creació d'ocupació en les zones costaneres. No obstant açò, l'èxit d'aquesta activitat depèn de la conservació dels ecosistemes marins en què s'exerceixen.

El fet de tractar-se d'un sector extractiu del mitjà natural augmenta la importància d'aquest sector i justifica la funció reguladora que l'administració exerceix sobre ell.

La pesca empra en la nostra *Comunitat a unes 3000 persones de manera directa. En 2015 la pesca extractiva desembarcada en ports de la Comunitat Valenciana ha aconseguit les 22.000 tones, amb un valor en primera venda d'una mica més de 85 milions d'euros. Així mateix, la flota pesquera a la Comunitat Valenciana es compon en l'actualitat de 588 bucs, dels quals 214 són d'arrossegament, 321 d'arts menors, 37 de cèrcol, 6 de palangre de fons i 10 de palangre de superfície.

D'altra banda, l'aqüicultura constitueix una important activitat econòmica a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un sector plenament consolidat i amb renovades expectatives de creixement. L'aqüicultura marina ha aconseguit producció propera a les 14.000 tones en 2015 i un valor en primera venda de més de 64 milions d'euros. Les principals espècies produïdes han sigut daurada, llobarro, *corvina, clòtxina i anguila.