Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Programes i fons operatius de les organitzacions de productors de fruita i hortalisses

CONCEPTES BÀSICS SOBRE UNA ORGANITZACIÓ DE PRODUCTORS I UN PROGRAMA OPERATIU

Què és una organització de productors (OP)?

Una OP és una entitat reconeguda administrativament per la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Pesca d'acord amb l'article 152 del Reglament (UE) 1308/2013 , i ha de complir amb una sèrie de requisits:

 • Ha d'estar constituïda i controlada per productors d'algun dels sectors següents: cereals, arròs, sucre, farratges dessecats, llavors, llúpol, oli d'oliva i oliva de taula, lli i cànem, fruita i hortalisses, i/o productes destinats únicament a la transformació, plàtans, vi, arbres i altres plantes vives, bulbs, arrels i semblants, flor tallada i fullatge ornamental, tabac, carn de vaquí, llet i productes lactis, carn de porcí, carn d'oví i caprí, ous, carn d'au de corral, alcohol etílic d'origen agrícola, productes apícoles, cucs de seda.
 • Es crea per iniciativa dels productors.
 • Té un objectiu específic que en particular pot incloure un o més dels objectius següents, cosa obligatòria quant al sector de la fruita i les hortalisses:
  • Garantir que la producció es planifique i s'ajuste d'acord amb la demanda, sobretot pel que fa a la qualitat i a la quantitat,
  • Concentrar l'oferta i la comercialització dels productes dels seus membres,
  • Optimitzar els costos de producció i estabilitzar els preus de producció.
  • Fer estudis i desplegar iniciatives en relació amb els mètodes de producció.
  • Promoure i prestar assistència tècnica per a la utilització de pràctiques de cultiu respectuoses amb el medi ambient i per a l'ús de normes de producció tendents a millorar la qualitat dels productes.
  • Gestionar subproductes i residus a fi de preservar i fomentar la biodiversitat.
  • Contribuir a un ús sostenible dels recursos naturals i a la mitigació del canvi climàtic.
  • Desplegar iniciatives en matèria de promoció i comercialització.
  • Gestionar els fons previstos en els programes operatius per al sector de fruita i hortalisses.
  • Proporcionar l'assistència tècnica necessària per a la utilització dels mercats de futurs i dels sistemes d'assegurança.

Què és un programa operatiu?

Un programa operatiu és un instrument del sector de fruites i hortalisses previst en el Reglament (UE) 1308/2013, amb el que, a manera de document programàtic, es pretén dotar a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses d'un element a través del qual poder plantejar iniciatives que permeten assolir els objectius previstos.
Un programa operatiu es configura com un conjunt estructurat de mesures, accions, actuacions, inversions i conceptes de gasto, orientats a la consecució dels objectius fixats per l'organització de productors que hauran de ser dos o més dels objectius mencionats en l'article 33 dels objectius següents:

 • planificació de la producció
 • millora de la qualitat dels productes
 • increment del valor comercial dels productes
 •  promoció dels productes, ja siguen frescos o transformats
 • mesures mediambientals i mètodes de producció que respecten el medi ambient, inclosa l'agricultura ecològica
 • prevenció i gestió de crisi

La duració mínima del programa ha de ser de 3 anys, i la màxima de 5. Per a la seua execució, l'organització de productors constituirà un fons financer, denominat "fons operatiu".

Què és el fons operatiu?

El fons operatiu és l'instrument de finançament del programa operatiu, i es constituirà de conformitat amb l'article 32 del Reglament (UE) 1308/2013. Es destinarà en exclusiva a finançar el contingut del programa operatiu per mitjà d'un pla d'exercicis anuals, de l'1 de gener al 31 de desembre.
Les aportacions al fons provindran de:

 • Las contribucions financeres dels membres o de la pròpia organització de productors.
 • L'ajuda financera comunitària  que es concedisca a les organitzacions de productors.