Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Consulta d'expedients en SINAPA

S'ha habilitat l'accés d'aquells expedients que s'identifiquen amb signatura electrònica al seu expedient d'ajudes directes de la PAC. Des d'aquesta opció és possible consultar el seu expedient d'ajudes, les incidències que l'afecten, si està o no proposat al pagament així com aportar de forma telemàtica la documentació pendent d'aportar. Si disposa de signatura electrònica pot consultar el seu expedient en aquest accés: