Organismes

Portals

Àmbit d'actuació

ámbito de actuación

Les indústries agroalimentàries de la Comunitat Valenciana són un dels principals motors de creixement socieconòmic dels nostres pobles i comarques i un dels sectors més estables quant a la demanda i l'ocupació, i això demostra la seua gran capacitat per a adaptar-se a diferents condicions macroeconòmiques.

El conjunt d'empreses agroalimentàries del nostre territori ha destacat sempre per elaborar productes de gran qualitat, incorporar tecnologia i innovació als seus processos de producció i tindre una innegable vocació exportadora, cosa que les ha convertides en les que aporten el saldo positiu més gran a la balança comercial exterior de la Comunitat Valenciana.

Per això, des de la Conselleria de Presidència i Agricultura es dóna suport a la indústria agroalimentària per mitjà del desenrotllament d'una estructura moderna, l'impuls a l'accés i al progrés de la innovació i l'aplicació de noves tecnologies, tot això amb un únic objectiu: incrementar el rendiment global del sector i augmentar-ne la competitivitat i l'eficiència.

La Generalitat també dóna suport al sector a través dels diferents plans directors posats en marxa per a aconseguir l'excel•lència dels productes agroalimentaris de la Comunitat quant a qualitat, seguretat alimentària, investigació, diversificació de mercats i promoció dels nostres productes en els àmbits nacional i internacional.