Instal·lacions recreatives

INSTAL·LACIONS RECREATIVES

La utilització de les instal·lacions recreatives es realitzarà sense perjudici de les condicions generals de mobilitat i accessibilitat establides a cada moment i territori per l'autoritat competent en el marc de l'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19. Recorde, en tot cas, que l'accés i permanència a les instal·lacions implica la possibilitat de creuar-se amb altres usuaris sense que a vegades puga mantenir la distància interpersonal recomanable, com tampoc es pot dur a terme la desinfecció permanent de les instal·lacions amb les quals està equipada. La utilització de les instal·lacions es realitzarà, per tant, sota la responsabilitat exclusiva dels usuaris, als qui correspondran l'adopció de les mesures d'autoprotecció conforme a les recomanacions de les autoritats sanitàries i, en particular, l'ús de màscareta, guants i desinfecció freqüent de mans.

 

Tota la informació sobre senderes i instal·lacions recreatives, que anteriorment es denominava Senda Verde, ara es troba disponible i actualitzada en aquesta pàgina web.

Què són les instal·lacions recreatives?

Una instal·lació recreativa és un espai situat en terrenys forestals públics, en el qual es poden desenvolupar activitats de recreació i esportives, sense perjudici per al medi natural i està dotat d'una sèrie d'infraestructures i condicionaments destinats a facilitar i fer agradable a l'usuari la seua estada en elles.

Qui les gestiona?

Aquestes instal·lacions poden ser gestionades directament per la Generalitat Valenciana o pels ajuntaments.

Quins tipus d'instal·lacions tenim en les nostres muntanyes?

ZONES D'ACAMPADA

 • Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya
 • Autorització: Necessita autorització de la Conselleria competent en medi ambient
 • Estada: no indica
 • Gratuïtat: SI

CAMPAMENTS PER A FINALITATS EDUCATIVES O SOCIALS

 • Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya per a grups organitzats amb finalitats educatives o socials
 • Autorització: Necessita autorització de la Conselleria competent en medi ambient
 • Estada: No més de 15 dies
 • Gratuïtat: SI

ÀREES RECREATIVES

 • Finalitat: Estades de dia per a activitats recreatives i d'aire lliure
 • Autorització: No necessita
 • Estada: Màxima d'un dia. No es pot pernoctar
 • Gratuïtat: SI

REFUGI FORESTAL

 • Finalitat: Xicoteta construcció oberta per al refugi ocasional. No estan dotats d'instal·lacions.
 • Autorització: No necessita
 • Estada: Ús ocasional
 • Gratuïtat: SI

Què són les acampades itinerants?

Són marxes organitzades en terrenys forestals de grups de fins a 9 persones i tres tendes de campanya.

Necessiten autorització de la Conselleria competent en medi ambient

Només es pot pernoctar en el mateix lloc una sola nit, alçant la tenda una vegada transcorreguda la nit.

Tràmits administratius  

Enllaç als tràmits administratius relacionats amb l'ús d'instal·lacions recreatives

Llistat de zones d'acampada autoritzades

Punxa per a descarregar la fitxa en PDF:

Llistat de campaments per a fins educatius o socials

Punxa per a descarregar la fitxa en PDF:

Com consultar les fitxes en el visor?

Accedeix al visor a través de l'enllaç de més a baix.

En el menú Capes de la dreta cerca Medi ambient/Forestal/Senderes i instal·lacions recreatives i activa les capes que necessites.

Punxa en el botó d'Informació (dalt a la dreta) i punxa de nou sobre l'element que vulgues conèixer la informació.

Apareix una finestra amb informació bàsica de la sendera o la instal·lació.

Al final del tot està l'enllaç a la fitxa.

Nota: algunes de les fitxes estan en procés d'actualització, en breu estaran disponibles.

Material Divulgatiu

Normativa