Visualització de contingut web

Funcionament dels tallers

PLACES LIMITADES

Característiques dels tallers

 • La duració aproximada dels tallers és:
  • Infantil, 1r i 2n de primària: una hora
  • 3r, 4t, 5è i 6è de primària: hora i mitja

Modalitat

Els tallers es podran realitzar de manera presencial (la facilitadora es desplaça al centre escolar) o a distància (el professorat desenvolupa l'activitat amb material facilitat pel programa EDUCAbosc).

Logística

 • Els tallers s'impartiran en horari escolar de matins.
 • S'ajustaran el nombre de tallers al nombre de grups i a l'horari del centre, de manera que es podran impartir 2 o 3 tallers en un matí, segons el cas.

Mesures de prevenció front a la COVID-19

Les activitats a l'aula estan adaptades per a minimitzar el risc de contagi per la COVID-19. S'evitarà l'ús compartit de materials, duent a terme la seua desinfecció després de cada ús, en cas de ser compartits.

El personal ha sigut format per a complir amb les mesures de prevenció que marquen les autoritats sanitàries.

Requisits i materials a aportar pel centre educatiu

 • Espai per al desenvolupament del taller, que podrà ser interior o exterior, segons convinga (per exemple: sala polivalent, gimnàs, pati, aula, etc.)
 • Pissarra digital amb àudio (si el taller es fa en aula)

Fotografies i autorització drets d'imatge

En cas de prendre fotografies durant el desenvolupament del taller, el centre es farà responsable de prendre les fotografies i de gestionar l'autorització dels drets d'imatge per part dels pares, mares o tutors.

Una vegada finalitzat el taller, el centre podrà, voluntàriament, enviar les fotografies que estime oportunes al personal del programa EDUCAbosc.

Totes les imatges cedides podran ser utilitzades en els canals de comunicació oficials de la Generalitat Valenciana.

Comunicació entre programa EDUCAbosc-centre educatiu

Les comunicacions amb el centre educatiu es realitzaran a través de la persona de contacte indicada en el formulari d'inscripció.

Avaluació i enviament de documents

Una vegada finalitzat el taller, el centre educatiu enviarà els següents documents:

 1. l'avaluació del professorat
 2. l'avaluació dels xiquets (dibuixos del que han après en el taller)
 3. fotografies del taller en format digital, en el seu cas

Poden enviar els documents en format digital o en paper, a través d'un dels següents mitjans:

 • Per correu electrònic (en format digital): programaeducabosc@vaersa.org
 • Per correu postal (en paper): Carrer de la Safor, 10, C.P.46015 València