Visualització de contingut web

Formulari d'inscripció als tallers EDUCABOSC

Només s'admetrà una inscripció per centre educatiu.

Recorde que el personal del programa revisarà les sol·licituds per estricte ordre de recepció i es posarà en contacte amb la persona indicada en la sol·licitud per a informar i gestionar la reserva.

Emplena el formulari d'inscripció (més a baix) i envia.

Si tens qualsevol incidència amb l'enviament del formulari pots contactar amb nosaltres en la següent adreça:

programaeducabosc@vaersa.org

Formulari d'inscripció programa EDUCAbosc curs 20/21

DADES DEL CENTRE EDUCATIU

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Les dades de caràcter personal continguts en l'imprès podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

És necessari donar el consentiment per al tractament de dades personals / Es necesario dar el consentimiento para el tratamiento de datos personales
Aquest camp és obligatori.
Prova de verificació