Formulari d'inscripció programa EDUCAbosc curs 22/23

Formulari d'inscripció programa EDUCAbosc curs 22/23

Només s'admetrà una inscripció per centre educatiu.

Recorde que el personal del programa revisarà les sol·licituds per estricte ordre de recepció i es posarà en contacte amb la persona indicada en la sol·licitud per a informar i gestionar la reserva.

Emplena el formulari d'inscripció (més a baix) i envia.

Si tens qualsevol incidència amb l'enviament del formulari pots contactar amb nosaltres en la següent adreça:

programaeducabosc@vaersa.org

 

Formulari d'inscripció programa EDUCAbosc curs 20/21

DADES DEL CENTRE EDUCATIU

Les dades de caràcter personal continguts en l'imprès podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Prova de verificació