Informe del día

informe del día

informe 02-06-2023

Ozó en valors normals

fuente: EUMETSAT.

Ozó sense grans canvis, en valors en general normals, en una situació meteorològica similar a la de passades jornades de vigilància.

Anàlisi

En l'anterior jornada de vigilància es va registrar un ascens en els valors d'ozó troposfèric registrat en la xarxa de vigilància de qualitat de l'aire a les províncies de Castelló i València mentre que a Alacant es van mantindre sense grans variacions. A Castelló l'ascens es va manifestar principalment en els valors mitjans diaris mentre que els màxims horaris van ser en descens. A València van pujar tant les mitjanes diàries com els màxims horaris. D'aquesta manera, els valors màxims horaris van quedar per davall de les mitjanes estacionals mentre que les mitjanes diàries van estar lleugerament per damunt en un bon nombre d'estacions de Castelló i València. Cal destacar que es van registrar superacions del llindar de protecció de la salut, 120 µg/m³ en mitjana octohorària, en les estacions d'Alzira, Gandia, Almassora-Platja i Castelló-CEIP La Marina.

Previsió

No són previsibles canvis apreciables en la situació meteorològica en la Comunitat Valenciana amb presència d'intervals nuvolosos que, durant la segona meitat del dia, podran donar lloc a precipitacions de caràcter tempestuós. Amb aquesta situació no s'esperen tampoc grans canvis en les concentracions d'ozó troposfèric en la Comunitat. Es mantindran sense grans canvis les mitjanes diàries, en valors entorn de la normalitat climàtica amb possibilitat d'acostar-se o puntualment aconseguir el llindar de vigilància de la salut en algunes estacions però no de forma generalitzada. Quant als màxims horaris podran pujar lleugerament en aquelles zones on s'aconseguisca major insolació però no s'esperen superacions del llindar d'informació a la població.

Gràfiques


Valors promedi (blau) i màxim horari (roig) registrats durant la jornada de vigilància.

Diferóncia entre la concentració mínima i la concentració màxima horaries durant el perínode de vigilància.

Valoració de les concentracioes promedi (verd) i màxima horària (marró) en relació a les normals per al mes en curs. Els valors positius reflexen un estat per damunt dels nivells habituals.

Evolució respecte a la jornada anterior de la concentració mitjana (taronja) i màxima horària (verd)

Recomanacions

No es considera necessària l'adopció de mesures preventives de caràcter especial davant l'evolució esperable de les concentracions d'ozó. Per a una informació més detallada per municipi consultar la web www.agroambient.gva.es/va/web/Calidad-ambiental/datos-on-line, on es mostren els registres per estacions, l'índex de qualitat de l'aire i recomanacions més concretes per a la salut.

Mapa meteorològic d'isobares vàlid per a les 12:00

Arxiu de dades