Informe del día

informe del día

informe 11-08-2022

Nivells en lleugera alça amb la insistència de condicions sinòptiques molt similars

fuente: EUMETSAT.

La continuïtat de la situació sinòptica que ve dominant l'escenari en les jornades passades roman una vegada més afavorint les recirculacions regionals i un inici a l'alça de les concentracions d'ozó. S'espera que els valors continuen pujant amb escasses superacions del llindar de protecció a la salut, però quedant encara prou per davall del llindar d'informació a la població.

Anàlisi

Durant el dia d'ahir, les concentracions d'ozó van mostrar tènues augments tant en els seus valors mitjans com en els seus màxims, amb major claredat en zones litorals de la meitat nord de la Comunitat. Malgrat aquests lleugers increments, les concentracions d'ozó en el seu conjunt van arribar ja a aconseguir nivells considerats alts per al mes en curs, malgrat que molt pocs màxims horaris van aconseguir el valor de 130 *ug/m³. En tan sols dues estacions de la província de Castelló, el llindar de protecció a la salut va ser superat de forma molt escassa durant el període de vigilància. La continuïtat de les fortes condicions estivals, així com la perseveració de les recirculacions regionals sobre la conca mediterrània occidental, han permés un feble inici a l'alça de les concentracions d'ozó.

Previsió

Durant el dia de hui, la situació sinòptica torna a ser molt similar a la de les jornades passades, amb una prolongació de la dorsal africana en altura sobre el vessant mediterrani peninsular i la baixa en altura davant de les costes portugueses que tendeix a endinsar-se en a l'Atlàntic de moment. En les capes mitjanes, continuarà el predomini anticiclònic sobre la conca mediterrània occidental, reforçant-se les recirculacions de caràcter regional. A nivell superficial, les brises tornen a endinsar-se més enllà dels límits de la Comunitat presentant una clara component sud en pràcticament tot el territori. La jornada transcorrerà amb cels pràcticament buidats en les tres províncies, amb unes temperatures màximes que de moment es mantenen en valors moderadament alts. La tendència lleugerament alcista de les concentracions d'ozó es mantindrà durant la present jornada, per la qual cosa s'espera que els valors màxims continuen ascendint i generalitzant-se a un major nombre d'estacions. S'espera que les mitjanes diàries seguisquen la mateixa tendència que els valors màxims. Així, en la meitat nord de la Comunitat, s'esperarien ja algunes superacions del llindar de protecció a la salut, romanent els màxims horaris prou per davall del llindar d'informació a la població. Els valors de les concentracions d'ozó rondaran en nivells entre alts i molt alts per al mes en curs, no obstant això, sense que arriben a ocasionar cap alerta per contaminació aguda per unes condicions de ventilació adequades promogudes per les brises.

Gràfiques


Valors promedi (blau) i màxim horari (roig) registrats durant la jornada de vigilància.

Diferóncia entre la concentració mínima i la concentració màxima horaries durant el perínode de vigilància.

Valoració de les concentracioes promedi (verd) i màxima horària (marró) en relació a les normals per al mes en curs. Els valors positius reflexen un estat per damunt dels nivells habituals.

Evolució respecte a la jornada anterior de la concentració mitjana (taronja) i màxima horària (verd)

Recomanacions

Les concentracions d'ozó superficial, especialment en la meitat nord de la Comunitat, es mantindran entorn de valors alts, per la qual cosa es recomana a les persones més sensibles que seguisquen amb atenció l'evolució dels nivells d'ozó durant les pròximes jornades de vigilància, i puguen adoptar les mesures adequades a la situació.. Per a una informació més detallada per municipi consultar la web www.agroambient.gva.es/va/web/Calidad-ambiental/datos-on-line, on es mostren els registres per estacions, l'índex de qualitat de l'aire i recomanacions més concretes per a la salut.

Mapa meteorològic d'isobares vàlid per a les 12:00

Arxiu de dades