Visualització de contingut web

Normativa

La legislació nacional base, en matèria de Sanitat i Producció Animal, és la que es contempla a continuació:

  • Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport,   experimentació i sacrifici.
  • Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia.

 

Per a cadascuna de les actuacions del servei existeix legislació específica aplicable a la qual es pot accedir en els apartats corresponents.