Novetats

« Ves enrere

Resultats de l'enquesta sobre posició competitiva actual del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana i reptes de futur

Resultats de l'enquesta sobre posició competitiva actual del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana i reptes de futur

Sobre un escenari de crisi econòmica i financera, el sector agroalimentari valencià ha demostrat tindre una gran vitalitat. Les xifres exportadores denoten la seua capacitat de competir. No obstant això, subsistixen per al productor problemes de rendibilitat que es manifesten, per exemple, en l'abandó d'explotacions.

En este context, des de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua es va impulsar un procés d'avaluació de la posició competitiva del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana que permetera examinar la influència de les polítiques que li afecten, i tractar d'identificar mesures que reforçarien la capacitat del sector d'oferir productes de qualitat amb rendes raonables per a tota la cadena de valor.

L'avaluació s'ha dissenyat per mitjà d'un procés participatiu sectorial amb la finalitat d'obtindre resultats agregats, i per a això es pretenia conéixer l'opinió de tots els grups d'agents que actuen en el sector (organitzacions sectorials, productors, operadors, experts de l'Administració, acadèmics, etc. ).

Amb este fi es va elaborar un qüestionari, que va ser omplit al llarg de la tardor de l'any 2014, i del que ara es presenten els primers resultats preliminars tabulats. Es referixen a un total de 646 qüestionaris vàlids, dels quals el 74,8 % corresponen a productors agroalimentaris.

Les respostes s'han agrupat per blocs de preguntes per a facilitar l'accés a estes, que són les que figuren a continuació en arxius separats: "Metodologia" (resultats globals del procés participatiu), "General" (on estan els resultats de les preguntes genèriques sobre competitivitat), i a continuació els blocs sectorials: "Producció agrícola, forestal, sanitat i estructures", "Producció i sanitat ramadera", "Pesca", "Cadena alimentària" i "Recursos hídrics".

Agraïm la col·laboració de tots els participants i la seua dedicació.