Normativa

NORMATIVA D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

 

COMUNITÀRIA

 

 

ESTATAL

 

 

AUTONÒMICA

 

 

NORMATIVA D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

 

COMUNITÀRIA

 

 

ESTATAL

 

 

AUTONÒMICA (VIGENT EN ALLÒ NO REGULAT PER L'ESTATAL I QUAN SUPOSE MAJOR NIVELL DE PROTECCIÓ AMBIENTAL)