Visualització de contingut web

Mesures

Submesura 19.1 Ajuda preparatòria per a l'elaboració de l'Estratègia de esenvolupament Local Participatiu (EDLP)

Submedida 19.2 Suport per a la realització de les operacions d'acord amb l'EDLP

Submesura 19.3 Preparació i realització d'activitats de cooperació del GAL

Submesura 19.4 Suport als costos d'explotació i d'animació de l'EDLP