Visualització de contingut web

Àmbit d'actuació

SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA DONA RURAL

La Direcció General de Desenvolupament Sostenible a través del Servei de la Dona Rural exercirà les funcions que té atribuïdes en relació amb la promoció de la dona mitjançant el Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Aquestes funcions són les que segueixen:

  • Facilitar la incorporació de les dones en l'àmbit rural als sectors econòmics i millorar les seues condicions, reconeixent-les professionalment i promocionant la seua evolució dins del sector.
  • Impulsar i difondre actuacions que fomenten la visualització de les dones, fomentar la participació de dones en els àmbits de presa de decisió del sector.
  • Ser fòrum de detecció i/o transmissió de necessitats reals de les dones de l'àmbit rural en general i del sector primari en particular, tractant de buscar vies de solució i/o millora.
  • Actuar com a departament de col·laboració amb institucions i agents socials que treballen per la igualtat d'oportunitats de les dones dins de l'esmentat àmbit.

 

PROCES PARTICIPATIU 2021. PARTICIPA!