Visualització de contingut web

Grups d'acció local

Grup d'acció local (GAL): entitat formada per un col·lectiu equilibrat i representatiu d'agents econòmics i socials,públics i privats, amb presència en el territori d'actuació, que assumeix l'elaboració i posada en marxa d'una EDLP en els termes que preveu la present ordre.

Estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP): un conjunt coherent d'operacions la finalitat del qual és satisfer objectius i necessitats locals, i que contribueixen a la realitzacióde l'estratègia de laUnió per a un creixement intel·ligent, sostenible iintegrador, dissenyada i posada en pràctica per un GAL.