Visualització de contingut web

Observatori dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat

L'Observatori dels Efectes del Canvi Climàtic sobre la Biodiversitat, Xarxa Bioclima, és una iniciativa pública que pretén estudiar la resposta de la biodiversitat front al canvi climàtic, en uns quants ecosistemes terrestres típics del territori valencià. Amb aquest fi s'estableix una xarxa de parcel·les d'observació permanent -punts de mostreig amb coordenades geogràfiques fixes- majoritàriament situades als Parcs Naturals.

Aquestes parcel·les s'implantaran en hàbitats terrestres d'interès comunitari i se'n faran seguiments periòdicament, per tal d'estudiar els canvis de composició i fenologia en les comunitats d'organismes que coexisteixen en un lloc determinat.

Potencialitats del projecte

  • Proporcionar una metodologia validada i exportable a altres territoris.
  • Proveir de dades sobre diferents nivells tròfics a les xarxes de seguiment de la biodiversitat de caràcter global.
  • Ajudar en les decisions per al compliment dels acords internacionals sobre biodiversitat i canvi climàtic.

Els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat son molt complexos. Per aquest motiu les dades a curt i mig termini són sovint insuficients per comprendre el conjunt dels efectes. Fer observacions poc regulars en tel temps pot donar resultats contradictoris. Per això es necessiten xarxes de seguiment de comunitats biològiques i de la seua biodiversitat, a llarg termini. Aquestes xarxes proporcionen informació sobre les tendències en la pèrdua de biodiversitat, sobre l'alteració d'hàbitats i sobre els canvis en les interaccions entre organismes.

A l'estat espanyol escassegen les iniciatives que utilitzen parcel·les permanent i sovint es refereixen sols a un nivell tròfic, o a algunes poblacions d'espècies molt concretes. Amb aquest projecte es pretén fer front a diversos objectius del Pla Estratègic del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (PEPNB). Per exemple, un dels objectius del PEPNB per a la biodiversitat terrestre es planteja organitzar, actualitzar i difondre la informació sobre l'inventari, estat i seguiment del patrimoni natural i la biodiversitat, així com promoure projectes per al seguiment dels efectes del canvi climàtic en la biodiversitat.

Aquest projecte, per tant, facilitaria dades de gran importància per a assolir aquests objectius i respondre a aquestes necessitats. Les dades recol·lectades s'emmagatzemaran i romandran accessibles en obert, per tal que altres científics i persones interessades puguen observar els canvis registrats per la Xarxa Bioclima.

Objectius de la Xarxa Bioclima

  • Establir un xarxa de monitoratge de biodiversitat en 20 hàbits prioritaris amb un conjunt de 70 parcel·les permanents, principalment en Parcs Naturals valencians.
  • Fer mostreigs de vegetació i invertebrats repetits en el temps amb l'ajuda de les autoritats dels Parcs i de ciència ciutadana.
  • Fer mostreigs de diversitat microbiana en cada parcel·la.
  • Recol·lectar dades meteorològiques en cada parcel·la.
  • Fer tallers i cursos de formació per al mostreig i l'ús de dades per a tècnics de parcs de les administracions públiques.
  • Difusió dels resultats i del seu impacte a través de publicacions per a la comunitat científica i per a ciència ciutadana.
  • Validació de la metodologia de la xarxa d'observació per a que siga exportable al altres territoris estatals i internacionals.

Notícies

La Xarxa Bioclima estableix més de 50 parcel·les permanents d'observació

L'equip del projecte Xarxa Bioclima ha establit les primeres 52 parcel·les permanents per a l'observació en el temps dels canvis en la vegetació i la biodiversitat.

Xarxa Bioclima