Visualització de contingut web

Odissea Seminum

Odissea Seminum es la revista de la xarxa Genmeda, redactada principalment en francès, amb algun article en anglès. És l'hereva d'Odissea Semina, la publicació de la xarxa de bancs de llavors de la mediterrània GenMedoc, germen de GENMEDA.

El cinquè volumen de la revista es dedica al naixement de la xarxa de centres de conservació de planta mediterrània, GENMEDA. Les dues primeres reunions van tindre lloc a Cagliari (Sardenya), el juny de 2009, i a Barcelona un any després.

La publicació s'interromp l'any 2011.

Odissea Seminum Magazine