Notícies

« Ves enrere

Commemoració del Dia Mundial dels Boscos

Commemoració del Dia Mundial dels Boscos

La Conselleria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha commemorat el Dia Mundial dels Boscos 2021, en un acte en què s'han destacat els valors ambientals dels boscos de ribera valencians i la seua importància en la lluita contra el canvi climàtic. L'acte ha tingut lloc a Riba-roja de Túria, amb la presència de Paula Tuzón, secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Benjamí Pérez, director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, i Antoni Marzo, director tècnic del CIEF.

El Dia Mundial dels Boscos, declarat per l'Assemblea General de Nacions Unides, es commemora des de 2012 el dia 21 de març, perquè coincideix amb l'entrada de la primavera a l'hemisferi boreal i la tardor a l'austral. El lema de l'any 2021 és "Restauració Forestal: un camí cap a la recuperació i el benestar". L'objectiu de la commemoració és crear consciència sobre la importància dels boscos per a la salut i la supervivència humana i la conservació de la diversitat d'organismes vius.

Per subratllar la importància dels boscos s'ha fet una plantació d'arbusts de ribera autòctons en l'àrea del Mas de Traver de Riba-roja de Túria. Tècnics del CIEF i una brigada del Parc Natural del Túria han dut a terme la plantació seguint el mètode de reclam i dispersió. Aquest mètode consisteix en la generació de nuclis de vegetació d'espècies diverses amb fruits carnosos, que serveixen de refugi i aliment per a la fauna, que al seu torn s'encarrega de dispersar les llavors i expandir les espècies vegetals, generant biodiversitat i millorant els boscos veïns.

 

Les espècies introduïes fan, d'aquesta manera, un paper facilitador. En l'acte s'han plantat exemplars de Pistacia lentiscus (Llentiscle), Prunus mahaleb (Cirerer de Santa Llúcia), Crataegus monogyna (Cirerer de pastor), Cornus sanguinea (Sanguinyol), Rhamnus alaternus (Aladern) i Frangula alnus, aquesta darrera considerada en perill d'extinció.

 

Els dos grups funcionals d'espècies de fauna que es veuen més afavorits en aquesta relació són les aus frugívores i els mamífers carnívors, que aprofiten els fruits silvestres per a completar-ne la dieta. En relació a aquest últim grup, s'ha de dir que el Túria manté poblacions importants de mustèlids, entre els quals l'espècie més emblemàtica és la llúdria.

La Conselleria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha triat com a escenari el bosc de ribera del riu Túria per tal de destacar la importància dels boscos de ribera. Amb l'acció commemorativa del Dia Mundial dels Boscos es crea un escenari per a ressaltar la importància dels cursos fluvials i els boscos de ribera com a biocorredors i components principals de la infraestructura verda territorial. En aquest cas s'actua a les riberes del Túria, un dels biocorredors més rellevants del conjunt del territori valencià.

Seguir a @GVAcief