Visualització de contingut web

Àrees repoblades de Pinus Pinaster

Pinus pinaster

El projecte europeu LIFE RedBosques és una iniciativa viva, tot i haver finalitzat oficialment el 2020. De fet ha presentat un segon projecte davant la Comissió Europea, en què el CIEF participa com a soci beneficiari. En aquesta fase prendrà part en l'execució d'accions demostratives per a millorar la capacitat d'adaptació al canvi climàtic d'àrees forestals repoblades amb Pinus pinaster (pinastre), mitjançant mesures de silvicultura adaptativa.

El projecte realitzarà accions en parcel·les seleccionades dels boscs valencians, amb treballs encaminats a la millora de l'estructura forestal. Així mateix preveu l'organització d'una jornada participativa amb propietaris i gestors forestals i d'un seminari tècnic de mesures d'adaptació en boscos.

El pinastre és una espècie abundant en la península ibèrica i molt característica. La seua conservació és prioritària, tenint en compte els efectes del canvi climàtic, la decaiguda forestal i les greus amenaces per plagues.