Organització de les visites

Organització de les visites

ORGANITZACIÓ DE LES VISITES. RESERVA PRÈVIA

Noves mesures de prevenció de la transmissió per als visitants del CEACV

 • Els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 continuen sent la higiene de mans, la neteja i la ventilació de les instal·lacions interiors i l'ús de mascareta conforme a la normativa vigent.

 • Respecte a l'ús de la mascareta serà aplicable la normativa vigent respecte a mesures preventives davant la COVID-19, sent el seu ús obligatori en espais interiors.

 • No serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre l'alumnat participant.

 • Compromís de respecte a les mesures de seguretat i higiene adoptades en el CEACV.

A tindre en compte per a l'organització de les visites:

 • Cada grup de visitants serà atés per un educador/a. Podran funcionar diversos grups simultàniament.

 • Es treballarà amb grups reduïts (com a màxim 25persones per educador/a). Les visites de grups s'atendran amb cita prèvia telefònica, amb la finalitat de poder prendre les mesures organitzatives i de prevenció necessàries.

 • Es recorda que les visites han de separar correctament els residus que generen, i sobretot que no han de deixar res tirat per la zona de pícnic (papers, envasos, paper d'alumini…). Es recomana encaridament l'ús d'envasos reutilitzables per als esmorzars.

 • Procediment per a reservar la visita

  1. Les visites de grups hauran de ser prèviament concertades.

  2. Per a participar és necessari reservar amb antelació la visita, telefonant al 962617930 o enviant un correu electrònic a ceacv@gva.es i rebent la confirmació de la reserva de la plaça.

  3. S'assignarà un/a educador/a responsable del desenvolupament de l'activitat educativa per grup.

Listado documentos

No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.