activitats per a centres educatius i altres col·lectius

Programa general

PROGRAMES PER A CENTRES EDUCATIUS I ALTRES COL·LECTIUS EN VISITES ORGANITZADES

OBJECTIUS

Es tracta de programes adreçats a visitants organitzats amb la finalitat de fer-los sensibles i conscients de la importància que té una gestió adequada del medi ambient i de la necessitat de fer-nos-en corresponsables.


DESTINATARIS

El perfil del públic visitant és molt divers, associacions ciutadanes de tot tipus, grups de persones de la tercera edat, particulars, etc., però són, sens dubte, els grups escolars de tots els nivells formatius el més nombrós.


ACTIVITATS

L'oferta inclou activitats independents, que responen a distints àmbits d'aprenentatge i es porten a terme durant tot l'any, i activitats incloses en  programes específics que s'efectuen en períodes concrets.

Les activitats adreçades als escolars pretenen, amb l'ús de metodologies actives, provocar l'aprenentatge vivencial i contextualitzat de l'escolar, on la part constructiva i emocional té una gran importancia; no es tracta de la mera transmissió de coneixements. Amb aquest fi utilitzen eines per a la reflexió i la innovació educativa relacionades amb l'estudi del medi ambient i de l'entorn natural, i disposa d'un equip d'educadors multidisciplinar amb capacitat per a dissenyar propostes noves i recursos educatius innovadores que donen resposta a les necessitats que van sorgint o es detecten.

Les activitats educatives destinades a escolares estan vinculades al currículum escolar, per la qual cosa convé organitzar la visita amb els professors i completar-la amb accions prèvies i posteriors.

 

ÀMBITS D'INTERÉS

Les activitats que s'ofereixen ocupen tots els àmbits d'interés en el medi ambient:

 • El canvi climàtic i les energies renovables
 • Els residus
 • L'aigua
 • El patrimoni, tant natural com cultural, com també el paisatge, en el sentit més ampli, com una variable més del medi en què es desenvolupa la vida i l'activitat de l'ésser humà
 • La biodiversitat i el medi natural
 • L'hort
 • El consum responsable
 • La mobilitat sostenible
 • Les estratègies locals de sostenibilitat
 • Les estratègies escolars de sostenibilitat
 • La responsabilitat social corporativa


DATES I HORARIS

Les activitats es poden fer durant tot l'any en horari matinal, entre les 9.00 h i les 14.00 h de dilluns a divendres, o en horari de vesprada, entre les 16.00 h i les 18.00 h, de dilluns a dijous.

Les activitats duren unes dues hores.


INSCRIPCIÓ

Per a participar en aquestes activitats, cal inscriure's prèviament en el CEACV, telefonant al número 962617930 o enviant el formulari d'inscripció al correu electrònic ceacv@gva.es. L'acceptació de peticions per a realitzar les activitats es farà per rigorós ordre d'inscripció i sempre que la data sol·licitada estiga disponible. Les places són limitades. La inscripció serà efectiva quan es reba un correu electrònic o fax de confirmació del CEACV. Més informació en el telèfon del CEACV.