Visualització de contingut web

Emissions de CO2 de les instal·lacions de la CV

El comerç de drets d'emissió es va posar en marxa a Espanya en 2005 d'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març, afectant a la Comunitat Valenciana a un centenar d'instal·lacions, que en termes globals han gaudit d'un excedent de drets d'emissió en els períodes 2005-2007 i 2008-2012 pel fet que les seues emissions van ser inferiors als drets assignats gratuïtament.

L'esmentada Llei va ser modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, ampliant de 9 a 28 les activitats afectades pel règim de comerç de drets d'emissió. Estes activitats pertanyen a sectors industrials diferents entre els quals es troben: la producció d'energia elèctrica de servici públic, la fabricació de paper, vidre, clínquer, material ceràmic, les refineries d'hidrocarburs, etc.

Després d'esta modificació es van veure incloses en el règim de comerç les instal·lacions de fabricació de productes ceràmics per mitjà d'enfornat amb una capacitat de producció superior a 75 tones/dia, mentres que fins a 2012 només estaven incloses les que complien cert triple llindar (a més de capacitat de producció superior a 75 t/dia, capacitat d'enfornat de més de 4 m3 i densitat de càrrega per forn major de 300 kg/m3). Com a conseqüència d'això, en la nostra Comunitat es dobla el nombre d'instal·lacions incloses en el règim de comerç.

El balanç de resultats del conjunt dels exercicis de verificació, de l'actual període de comerç (2013-2020), és el següent:

 

 

La distribució de les emissions verificades de CO2 per sectors productius és la següent:

En el següent enllaç es pot consultar, l'anàlisi realitzat de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, de les instal·lacions de la CV subjectes al règim de comerç de drets d'emissió, de l'última campanya de verificació (any 2019):