Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Tràmits administratius

D'acord amb l'article 37.8 del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, els negociants registrats per a operar amb RAEE, compliran en l'exercici de l'activitat les condicions previstes en la comunicació i elaboraran una memòria anual amb el contingut previst en l'annex XVIII apartats b i c, sobre les quantitats de RAEE preparats per a la reutilització, reciclatges i valorats que hagen sigut finançats per aquestos, a partir de la informació certificada dels gestors i segons la informació disponible en la plataforma electrònica de RAEE de l'article 55. Presentaran la memòria en les comunitats autònomes on desenvolupen l'activitat abans del 28 de febrer de l'any següent al període de compliment.