Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Incidencias de la RVVCCA

ESTACIÓN FECHA COMENTARIO
VALÈNCIA-PISTA DE SILLA 02/11/2017 Les dades de PM10 són provisionals. En la data indicada es va instal·lar un nou equip de mesurament de partícules. Aquest equip necessita intercompararse amb el mètode de referència que estableix la normativa de qualitat de l'aire i per tant, fins que es realitze aquest exercici (durant 2018) i s'aplique, si escau, un factor de correccció, són dades pendents de verificar i per tant no són definitius.
VALÈNCIA-POLITÈCNIC 30/10/2017 Les dades de PM10 són provisionals. En la data indicada es va instal·lar un nou equip de mesurament de partícules. Aquest equip necessita intercompararse amb el mètode de referència que estableix la normativa de qualitat de l'aire i per tant, fins que es realitze aquest exercici (durant 2018) i s'aplique, si escau, un factor de correccció, són dades pendents de verificar i per tant no són definitius.
QUART DE POBLET 30/11/2017 Les dades de PM10 són provisionals. En la data indicada es va instal·lar un nou equip de mesurament de partícules. Aquest equip necessita intercompararse amb el mètode de referència que estableix la normativa de qualitat de l'aire i per tant, fins que es realitze aquest exercici (durant 2018) i s'aplique, si escau, un factor de correccció, són dades pendents de verificar i per tant no són definitius.
VALÈNCIA-AVDA. FRANCIA 16/08/2017 Les dades de PM10 són provisionals. En la data indicada es va instal·lar un nou equip de mesurament de partícules. Aquest equip necessita intercompararse amb el mètode de referència que estableix la normativa de qualitat de l'aire i per tant, fins que es realitze aquest exercici (durant 2018) i s'aplique, si escau, un factor de correccció, són dades pendents de verificar i per tant no són definitius.
VALÈNCIA-MOLÍ DEL SOL 17/03/2017 Les dades de PM10 són provisionals. Des de la data indicada, s'està realitzant per l'ISCIII, l'exercici d'intercomparació davant del mètode de referència, a fi d'aplicar, si escau, un factor de correcció a les dades.