Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Definició

El títol IV (art. 31 i 32) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, regula la denominada «responsabilitat ampliada del productor del producte» establint un marc legal sistematitzat i coherent en virtut del qual els productors de productes que amb l'ús es converteixen en residus queden involucrats en la prevenció i en l'organització de la gestió d'aquestos, i es promou la reutilització, el reciclatge i la valorització de residus.

S'entén per «productor del producte» la persona física o jurídica que de forma professional desenvolupe, fabrique, processe, tracte, venga o importe productes segons es determine en les corresponents normes de desplegament de la responsabilitat ampliada del productor.