Visualització de contingut web

Campañas pasadas

Taula de Superacions de Campanyes Anteriors

 

 A continuació es presenta una taula amb les superacions dels Llindars legals de referència, esdevinguts durant campanyes pasades de Previozó. La data de la superació serveix como enllaç a una nova finestra on s'ofereix un breu diagnòstic del episodi de superació.
 

Data1  Estació Periode2 Concentració3  Llindar
 31/05/2001  Vilafranca 18-19 185 Informació
 20/06/2001  Vallibona 22-23 186 Informació
 02/07/2001  Vilafranca 17-18 185 Informació
 28/07/2001  Sant Jordi 15-16 186 Informació
 28/07/2001  Castelló - Penyeta 19 197 Informació
 28/07/2001  Onda 20 182 Informació
 02/08/2001  Vilafranca 15-17 191 Informació
 26/04/2002  Castelló - Grau 18-19 191 Informació
 23/06/2002  Vilafranca 16 180 Informació
 27/06/2002  Vilafranca 16-18 186 Informació
 25/04/2003  Vilafranca 18 180 Informació
 14/06/2003  Vallibona 17-18 193 Informació
 11/07/2003  Vilafranca 15-17 194 Informació
 11/07/2003  Vallibona 16 191 Informació
 11/07/2003  Zorita 17 188 Informació
 14/08/2003  Alcoi - Verge dels lLiris 17 185 Informació
 18/06/2004  Alcoi - Verge dels Lliris 17 184 Informació
 18/06/2004  Vilafranca 18-19 184 Informació
 18/06/2004  Castelló - Penyeta 17 181 Informació
 16/06/2005  Caudete de las Fuentes 17 181 Informació
 22/06/2005  Villar del Arzobispo 15 184 Informació
 29/06/2005  Castelló - Grau 16 184 Informació
 13/07/2005  Caudete de las Fuentes 18-19 193 Informació
 14/07/2005  Caudete de las Fuentes 17 182 Informació
 15/07/2005  Caudete de las Fuentes 18-19 191 Informació
 23/07/2005  Caudete de las Fuentes 16-19 193 Informació
 02/04/2006  Elx - Agroalimentari 15 181 Informació
 07/06/2006  Villar del Arzobispo 15 181 Informació
 22/06/2006  Villar del Arzobispo 14-15 203 Informació
 30/06/2006  Caudete de las Fuentes 16 185 Informació
 11/07/2006  Caudete de las Fuentes 16 182 Informació
 13/07/2006  Caudete de las Fuentes 15-17 193 Informació
 18/07/2006  Caudete de las Fuentes 17 184 Informació
 20/07/2006  Caudete de las Fuentes 15 181 Informació
 21/07/2006  Villar del Arzobispo 15 199 Informació
 25/07/2006  Villar del Arzobispo 14 181 Informació
 28/08/2007  Morella 15-18 198 Informació
 28/08/2007  Vilafranca 15-18 218 Informació
 28/08/2007  Coratxar 17 183 Informació
 28/08/2007  Zorita 16-19 192 Informació
 29/08/2007  Elx - Parc de Bombers 14 181 Informació
 29/08/2007  Monóver 16 190 Informació
 26/06/2008  Villar del Arzobispo 15-16 204 Informació
 01/07/2008  Villar del Arzobispo 15 195 Informació
 18/07/2008  Villar del Arzobispo 16 180 Informació
 24/04/2009  Villar del Arzobispo 17-18 182 Informació
 01/07/2009  Villar del Arzobispo 16 202 Informació
 02/07/2009  Villar del Arzobispo 15-16 189 Informació
 07/07/2010  Villar del Arzobispo 14 190 Informació
 16/07/2010  Villar del Arzobispo 15 182 Informació
 03/08/2012  Castelló-Grau 17 187 Informació
 03/08/2012  Burriana 15 182 Informació
 21/08/2012  Villar del Arzobispo 14 195 Informació
 12/09/2012  Villar del Arzobispo 15 187 Informació
13/05/2015 Villar del Arzobispo 16-17 198 Informació
09/06/2015 Orihuela 13 191 Informació
28/06/2015 Coratxar 04 182 Informació
07/07/2015 Villar del Arzobispo 16 199 Informació
07/07/2015 Castelló-Penyeta 15-16 183 Informació
26/07/2016 Viver 12-14 186 Informació
26/07/2016 Villar del Arzobispo 16-18 190 Informació
15/06/2017 Caudete de las Fuentes 16 185 Informació
25/10/2017 Bunyol Cemex 16-17 207 Informació

 

   

1 Dataa en la que es va registrar la superació del Llindar d'Informació.

2 Periode temporal (expressat en hora central europea) durante el que el promedio horario superó el umbral de información/alerta a la población. 

3 La concentració es refiereix al promedi horari màxim assolit en la jornada de la superació. Les unitats de mesura són µg/m3.