Manual d'identificació dels hàbitats protegits en la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009)