Visualització de contingut web

FEDER - Fons Europeu de Desenvolupament Regional

L'operació 060401_01 "Restauració d'hàbitats d'interés comunitari" preveu el finançament d'una sèrie d'actuacions amb l'objectiu de mantenir o millorar l'estat de conservació de 19 hàbitats d'interés comunitari a la Comunitat Valenciana. Aquesta operació forma part del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020, com a part de l'eix prioritari 6, que té com a finalitat preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficàcia dels recursos. El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana és el document que determina l'estratègia i objectius de les actuacions co-finançables pel FEDER per al nou període de programació 2014-2020, així com les dotacions financeres programades per a aquests objectius i les operacions previstes per aconseguir-los.

Podeu obtenir informació addicional en aquest enllaç:

https://hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos/subhome-proyectos-y-fondos-europeos