Criteris de concessió - Resultats Comunitat Valenciana

Criteris de concessió - Resultats Comunitat Valenciana

La Bandera Blava és un guardó internacional que concedeix anualment la Fundació d'Educació Ambiental (FEE). Aquest guardó es concedeix a platges i ports esportius com a símbol identificatiu d'una alta qualitat ambiental i uns bons serveis i seguretat per als usuaris.

És una iniciativa anterior i precursora de tots els actuals guardons ambientals, ecoetiquetes i sistemes de certificació de la qualitat ambiental, ja que, des de l'any 1987 que va ser llançat per la Comissió Europea, reconeix a platges i ports esportius una gestió ambientalment correcta dels recursos i la seua adequació al major nivell d'exigència dels usuaris.

La Campanya Bandera Blava es desenvolupa anualment en mes de 45 països de l' Hemisferi Nord.

La FEE és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la consciència i educació ambiental, a través de programes internacionals que fomenten la sensibilització ambiental i el desenvolupament sostenible.

La Bandera Blava es troba lligada a l'actuació coordinada de quatre nivells: local, autonòmic, estatal i internacional, que de manera conjunta promouen, desenvolupen i donen suport a accions que tenen com a objectiu final la gestió ambiental sostenible en el conjunt del litoral del municipi.

Així, la Bandera Blava en una platja reconeix i estimula l'esforç dels ajuntaments per a aconseguir que les platges del seu municipi complisquen determinats criteris normatius (Llei de costes, Directiva d'aigües de bany, Directiva d'aigües residuals urbanes, etc. ), neteja i seguretat, i que també té una informació i gestió ambiental adequades. Es tracta d'un guardó que ha de renovar-se cada any.

La Campanya Bandera Blava pretén que, en platges concorregudes i organitzades, es respecten aquelles condicions higièniques, sanitàries i ambientals que la legislació vigent exigeix, i la seguretat i el benestar dels seus usuaris.

L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) és cofundadora i membre responsable per a Espanya de la FEE i desenvolupa a Espanya la campanya, dins de la qual es distingeixen diferents guardons:

 • Bandera Blava per a platges
 • Bandera Blava per a ports esportius
 • Embarcacions Turístiques Sostenibles
 • Distincions temàtiques
 • Centre Bandera Blava
 • Sendes Bandera Blava

Els criteris de concessió de la Bandera Blava es revisen periòdicament a nivell internacional, amb la participació de totes les organitzacions integrants de la FEE i el suport d'experts externs.

Les cinc àrees que s'han de valorar en cadascuna de les zones de bany candidates al guardó són:

 • Educació i informació ambiental
  Qualitat costanera i gestió ambiental (depuració d'aigües residuals, gestió de residus sòlids...)
  Seguretat i equipament de les platges
  Qualitat de l'aigua
  Compliment de la Llei de costes i legislacions específiques

Des de l'any 2000, la campanya adopta per a platges uns nous criteris de concessió i va fer obligatoris altres que anteriorment només eren recomanables:

 • Plans d'emergència locals o regionals per a fer front a accidents i desastres ecològics (a la nostra Comunitat aquests plans estan coordinats per Protecció Civil).
 • Almenys una de les platges guardonades amb la bandera al municipi ha de posseir rampes d'accés a la platja i sanitaris per a persones amb minusvalidesa (llevat que la topografia no ho permeta).
 • Bon manteniment i aparença dels edificis i serveis de la platja.
 • Compliment de la Directiva comunitària d'aigües residuals urbanes.

L'obtenció de la Bandera Blava per part de ports esportius i clubs nàutics també ha vist incrementat des de l'any 2004 els seus requisits, i s'exigeix a més que les aigües estiguen netes (paràmetre visual, no són analitzades per la Conselleria), que realitzen recollida selectiva de residus, que tinguen serveis de socorrisme i primers auxilis, sanitaris, aigua potable, rampa i grua, equipament contra incendis, informació sobre àrees marines protegides pròximes, activitats d'educació ambiental que tinguen implantat un sistema de gestió ambiental.

Com a resum es pot dir que la concessió de la Bandera Blava per a les platges es basa en els aspectes següents:

 • Qualitat de l'aigua:
  Basada en les anàlisis oficials de les aigües de bany, d'acord amb la Directiva comunitària d'aigües de bany. La qualitat exigida per a les aigües ha de ser EXCEL·LENT, segons la classificació establida pel Ministeri de Sanitat i Consum. Per a la seua confirmació ADEAC es basa en l'Informe de la qualitat de les aigües de bany a Espanya, que tots els anys realitza el Ministeri amb competències en Sanitat Ambiental, amb les dades que faciliten les comunitats autònomes.
 • Seguretat i accessibilitat:
  Presència de salvament i socorrisme, telèfons d'emergència o equipament antiincendis.
  Accessibilitat a la platja per a persones amb minusvalideses.
 • Serveis, instal·lacions i gestió:
  Serveis higiènics nets i adaptats per a persones amb minusvalideses, papereres, neteja regular de l'arena, vigilància, transports públics, compliment de la normativa de protecció del litoral, absència d'abocaments al mar en la zona de la platja, compliment al municipi de la Directiva comunitària d'aigües residuals, etc.
 • Educació i informació ambiental
  Informació sobre la qualitat de les aigües durant la temporada de bany, normes de comportament en l'entorn litoral, consciència ambiental i participació en activitats sobre medi ambient litoral, programes d'educació ambiental en les escoles locals i amb els operadors turístics, Aules de naturalesa, etc.
 • Per consegüent, cal recordar que no totes les platges amb qualitat òptima en les seues aigües de bany (Excel·lent) poden obtenir aquest distintiu. Cal que, a més, complisquen tots els requisits anteriorment mencionats i inclosos en els qüestionaris de candidatura.

Per als ports esportius, els aspectes que s'han de tenir en compte es refereixen a:

 • tractament dels residus generats
 • neteja de les instal·lacions
 • programes d'educació ambiental
 • gestio ambiental

El Jurat Internacional Bandera Blava 2022 ha decidit que 729 onejaran aquest estiu a Espanya, 6 més que en 2021. Aquestes 729 Banderes Blaves a Espanya es desglossen en 621 de platges, 103 de ports esportius i 5 d'embarcacions turístiques sostenibles.

 

Criteris Bandera Blava - Adaptació COVID19

Criteris Bandera Blava - Salvament i Socorrisme - Adaptació COVID19

Campanya 2022

Campanya 2022

La Comunitat Valenciana lidera el nombre de Banderes Blaves concedides a comunitats autònomes, amb 158 Banderes, 139 en platges i 19 en ports esportius, seguida d'Andalusia amb 145 Banderes, 122 en platges, 21 en ports esportius i 2 embarcacions turístiques, Galícia amb 123 Banderes, 112 en platges i 11 en ports esportius, i Catalunya amb 117 Banderes, 94 en platges i 23 en ports esportius.

També lidera la Comunitat Valenciana en el nombre de candidatures, 157 platges i 20 ports esportius, i nombre de municipis participants, amb 48 municipis, sent 45 els que han rebut guardons.

 

Distribució per províncies de les banderes blaves de la Comunitat Valenciana

  PLATGES PORTS ESPORTIUS
CASTELLÓ 31 1
VALÈNCIA 34 1
ALACANT 74 17
COMUNITAT VALENCIANA 139 19

 

La Comunitat Valenciana ha augmentat en 5 les seues Bandera Blaves, 2 en platges i 3 en ports esportius.

Dades a destacar en platges en aquesta Campanya Bandera Blava:

 • En la Comunitat Valenciana onejaran aquest any 2022 un total de 158 Banderes Blaves, un 21,67% de totes les Banderes Blaves concedides a Espanya.
 • La Comunitat Valenciana, amb 139 platges amb Bandera Blava, és la Comunitat amb més platges guardonades d'Espanya.
 • Alacant, amb 91 Banderes (74 Banderes en platges i 17 Banderes en ports) és, amb molta diferència, la província més guardonada d'Espanya (un 12,5% del total), seguides de Pontevedra amb 63, i Malaga amb 44.

Respecte als ports esportius s'han presentat com a candidats 20, i han sigut guardonats 19, 1 a Castelló, 1 a València i 17 a Alacant.

 • Han sigut guardonats els 16 ports que ja la van obtindre en 2021, i ha obtingut la Bandera Blava per primera vegada la el Club Nàutic de Canet d'en Berenguer, el Club Nàutic de Benidorm y la Marina de les Salines de Torrevieja.