Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Zona de concentració parcel·lària d'Aras de los Olmos

Bases Definitives de la zona de concentració parcel·lària d'Aras de los Olmos (València).

MEMÒRIA I ANNEXOS

 

PLÀNOLS

Parcel·laris sobre ortofoto per polígon:

Plànols classificació sòl per polígon:

Plànols classificació vol per polígon: