Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Comissió Cooperativisme Agrari Valencià

Visualització de contingut web

Membres

Presidència:

 • Presidenta: Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
 • Vicepresidenta: Sotssecretària de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Vocals:

 • DG de Producció Agrària.
 • DG d'Empreses Agroalimentàries.
 • DG d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària.

Representants del Consell Rector de la Federació de Cooperatives Agràries (FECOAV):

 • President: D. José V.Torrent Corts.
 • Vicepr.1r: Vicente Monzó Lorente.
 • Vicepr.2n: Rafael Zapata Sáez.
 • Secretari: José Belver Ciges.
 • Vicesecretari: Vicente Pérez Ferrando.
 • Tresorer: Vicente Canós Miralles.
 • Vocal 1r: Cirilo Arnandis Núñez.
 • Vocal 2n: Justo Ruiz Monteagudo.
 • Vocal 3r: Esteve Escadell Pérez.
 • Vocal 4t: José Faus Catalá.
 • Vocal 5é: José Luis Mariner Velís.
 • Vocal 6é: Jorge Beltrán Beltrán.
 • Vocal 7é: Domingo Arce Segura.
 • Vocal 8é: Manuel Solsona Bellés.
 • Vocal 9é: José MOntolio Aymerich.
 • Vocal 10é: Vicente Bono Esteve.
 • Vocal 11é: Juan Cantavella Mundina.

Secretària:

 • Mª José Bayarri Torres.