Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Avisos de tratamientos

XYLELLA FASTIDIOSA

AMETLER

ARRÒS

CAQUI

CITRICS

Seguiment poll roig de Califòrina

Cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberiae)

Seguiment del Cotonet de Sud-àfrica 

Seguiment de Ceratitis capitata

Els nivells de mtd (mosca per trampa i dia) i risc tenen una escala relativa segons els valors de la zona representada en el mapa. El mapes de risc s'han obtingut tenint en compe el nivell de plaga i la densitat de varietats primerenques.

Estos mapes són només orientatius i no garantixen que no haja picades en les zones considerades de menor risc. Les actuacions de la Conselleria només servixen per a reduir els nivells de població, sent imprescindible que cada agricultor realitze tractaments en els seus camps amb varietats receptives per a una efectiva protecció de la fruita.

Mapes de risc ceratitis:

 

 

Avisos de tratamientos

FRUITERS

MAGRANER

OLIVERA

VINYA