Resolucions d'ajudes en tràmit d'informació pública

Processos oberts

PROJECTE D’ORDRE QUE REGULA I CONVOCA LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL PLA DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA NORMATIVA DE RESIDUS

Termini en informació pública (del 17 d'agost de 2021 al 30 de agost de 2021 inclusivament), en compliment de l'article 83 de la Llei...