Pla Estratègic de Subvencions

Pla Estratègic de Subvencions

- RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i els seus organismes públics, per al període 2021-2023.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i els seus organismes públics, per al període 2021-2023, aprovat per la Resolució de 16 de juny de 2021.

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i els seus organismes públics, per al període 2021-2023, aprovat per la Resolució de 16 de juny de 2021.

- CORRECCIÓ d’errades de la publicació de la Resolució de 8 de mayo de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i els seus organismes públics, per al període 2021- 2023, aprovat per la Resolució de 16 de juny de 2021.

- CORRECCIÓ d'errades de la publicació de la Resolució de 8 de maig de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i els seus organismes públics, per al període 2021-2023, aprovat per la Resolució de 16 de juny de 2021.