Consulta pública previa

Processos tancats

Ves enrere Modificació i actualització del Programa de divulgació i informació ciutadanes, annex 4 del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana

Modificació i actualització del Programa de divulgació i informació ciutadanes, annex 4 del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública, s'inicia el 19 maig de 2022 i finalitza el 14 de juny de 2022 inclusivament, en compliment del que s'estableix en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat

Documents

Listado documentos