Consulta pública previa

Processos tancats

« Ves enrere

Avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana

Avantprojecte de Llei del Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública, s'inicia el 10 de setembre i finalitza el 25 de setembre de 2020 inclusivament, en compliment del que s'estableix en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Document

Listado Documentos