Organismes

Portals

Consulta pública previa

Processos oberts

« Ves enrere

Projecte de Decret del Consell pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) "SERRA DE CREVILLENT", "SERRA DE CALLOSA DE SEGURA" i "SERRA D'ORIHUELA" i s'aprova la norma de gestió d'aquestes ZEC i de la Zona d'Especial Protecció per a Ocells (ZEPA) "SERRES DEL SUD D'ALACANT"

Projecte de Decret del Consell pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) "SERRA DE CREVILLENT", "SERRA DE CALLOSA DE SEGURA" i "SERRA D'ORIHUELA" i s'aprova la norma de gestió d'aquestes ZEC i de la Zona d'Especial Protecció per a Ocells (ZEPA) "SERRES DEL SUD D'ALACANT"

Termini en informació pública, s'inicia el 16 de gener de 2021 i finalitza l'1 de març de 2021 inclusivament, en compliment del que s'estableix en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Documents

Listado Documentos