Consulta pública previa

Processos oberts

Actuacions prèvies per a l'elaboració del pla de millora de la qualitat de l'aire per a la contaminació per ozó a la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública, s'inicia 17 de febrer de 2023 i finalitza el 16 de març de 2023 inclusivament, en compliment del qual s'estableix en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es...