Organismes

Portals

Consulta pública previa

Processos oberts

Projecte de Decret pel qual es regula la producció, gestió i comercialització dels residus de construcció i demolició en la Comunitat Valenciana

Termini en informació pública, s'inicia el 25 d'octubre de 2021 i finalitza el 22 de novembre de 2021 inclusivament, en compliment del...